--- Denne side:  Side-063-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Journalutskrift Hansen, Balder Side: 3


Nøkkelord:

Melding fra Conny Hansen, PU-koordinator i Surnadal


Fam. Hansen bor i Skaun, melder har snakket med Rune, som sa at de oppholder seg i Skaun en par-tre dager, deretter skulle de flytte til Vanvikan eller Meråker.


Melder f rykter at Rune er i en slik tilstand at han er utilregnelig og at en katastrofe kan skje. Frykter at Rune tar med seg barna og reiser ut av landet. Melder sier at Rune mishandler kone og barn. Han mishandler kona fysisk ved at han slår henne. Driver psykisk mishandling av barna, barna er understimulerte og viser ikke normal adferd.

Melder opplyser at han kjenner Rune Hansen og har gjort det over flere år. Har hatt noe kontakt. Han har ikke besøkt Rune Hansen etter at Rune flyttet til Skaun, men han var hjemme hos familien mens de bodde på Tustna. Forholdene i hjemmet var da forferdelige og melder hørte av en kjenning som har besøkt familien i Skaun, at forholdene er de samme der. Det luktet urin og skitt over hele huset og rotet flyter.


Barna har det ikke bedre enn dyra hadde, og han ble nektet holde dyr.

----------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

09/10/95 Ella Wilmann


Nøkkelord:

Kontakt med Solveig Strand


Tok kontakt med Solveig Strand og informerte om meldingen. Ettersom Rune Hansen offisielt ikke bor i Skaun kommune vil det være nødvendig å avklare ansvarsforhold, dvs. hvilken kommune har ansvar. Hun ville undersøke og ta kontakt neste dag.

----------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

02/10/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Tlf. fra fylkesmannen v/Erna Gundersen


De har også fått melding om familien fra en anonym innringer. Innringer mener at barnevernet må gripe inn. Forteller om oppringning fra Rune Hansens datter som fortalte om fysisk/psykisk mishandling (fysisk vedr. mor)

Gundersen anbefaler at vi sender et notat til Åmli kommune.

-----------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

02/10/95 Tove Egge

__________________________________________________________________


Fortsetter side: 4


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---