--- Denne side:  Side-064-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


SLUTTRAPPORT


Saken gjelder: Undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3.


Barn: Balder Hansen f. 22.03.86

Idun Hansen f. 16.01.88

Gudmund Hansen f. 10.05.91

Frøydis Hansen f. 25.12.93

Sofie Hansen f. 24.05.97


Foreldre: Rune Hansen

Trude Monica Hansen


Adresse: 5520 SVEIO.


Undersøkelsessaken ble startet på grunnlag av melding innkommet Barneverntjenesten i Sveio den 13.11.97.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av to samtaler med familien og en samtate med melder:

I samtalene med familien var følgende tit stede:

Rune og Trude Hanssen, Liv Marit Strand Bremskau og Ragnhild T. Andreassen. I tillegg var barna dels tilstede og dels oppe og lekte under første samtale, men var til stede under annen samtale.

Samtalen varte vel to timer pr. gang og fant sted 02.12.97 Og 05.12.97.

Samtalen med melder fant sted 04.12.97MELDNGENS INNHOLD.

Meldingen gikk ut på at barna er dårlig kledd dvs. ikke kledd etter været. Barnas evne til å ta kontakt ikke var god - kastet sten, skulle ta dem osv. Barna ble isolert, fikk ikke lengre leke med barna i nabolaget. Hadde hjemmeundervisning og deltok heller ikke i fellesaktiviteter i bygda.FAMILIEN:

består av mor, far og fem barn i alder 6 måneder til 11 år. 3 av barna er i skolealder.


BOLIG:

Familien leier bolig i sentralt i Sveio. De anser for boligen som midlertidig da de ønsker å flytte tilbake tit Skaun Trondelag hvor de kommer fra. Her hadde de hus med 35 måls gårdsbruk. Dette er imidlertid solgt.


ARBEID/UNDERVISNING.

Rune Hansen er uføretrygdet. Han har jobbet som forfatter, men har måttet legge dette bort p.g.a. de opplevelser familien har hatt siden høsten -92.

Ingen av barna går på skole i Sveio. Foreldrene gir dem hjemmeundervisning og har avtale med skoleadministrasjonen i Sveio om dette.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---