--- Denne side:  Side-066-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

De velger også en klesstil som ikke er avhengig av moter. Slik sett velger de å skille seg ut fra den livstil som ellers er representert i nabolaget.

Selv om klærne ikke er ”siste mote” var alle barna rene og varmt kledd da vi var til stede.

Dette gjalt også første gangen da vi kom uten at de hadde fått brevet.


Når det gjelder utelek, var det snø og litt kaldt da vi var hjemmet. Første gang vi var der, var barna inne. Hele familien skulle imidlertid til Haugesund den dagen. Da vi kom andre gangen, var det bygget snøhuler utenfor huset. Idun fortalte at det var hun og Gudmund som hadde bygget dette. Hun og Frøydis forsvant ut i slutten av samtaten og de holdt på med snøhulen da vi gikk.

Ellers forteller både foreldre og barn at barna leker nå mest med tre barn som bor i nabohuset. Dette er to gutter og en jente. Gutten er et år yngre enn Balder og de to andre er på Frøydis sin alder. Foreldrene opplever at disse har det kjekt sammen. De leker butikk, spiller data osv. Idun var tidligere med to jenter som bodde i nærheten. Det er riktig at foreldrene ikke ønsker at Idun skal være sammen med disse. Dette kommer av at de er veldig opptatt av at dersom jenter og gutter leker sammen er de kjærester. Barna reagerer også på at de lyger så mye. I tillegg kommer de med en del komentarer på barnas klær.

-Når det gjelder barneselskapet Idun ikke fikk gå i, var dette fordi foreldrene ikke synes om at selskapet skulle feires ved at barna skulle gå på hamburgerbar og bli oppvartet der. Hadde det vært et varig barneselskap i hjemmet, hadde Idun kommet.

Trude og Rune Hansen er optatt av at barna av ulikt kjønn skal kunne leke sammen uten at det blir kjæresteri. De må også kunne leke sammen uavhengig av alder. De synes det også er viktig at de kan leke alene, dvs. ikke kjede seg i eget selskap.


Foreldrene forteller også at de i en annen sammenheng har bedt barna holde seg inne. En del ungdommer har i sommer holdt seg på jordene rundt huset. Disse ytret nazistiske utsagn/symboler. Foreldrene ønsker ikke at barna skal omgås disse eller ta del i deres utfoldelse.


Barna er ikke med i noen organiserte fritidsaktiviteter. Dette gjør at de ikke er en naturlig del av det som skjer rundt disse aktivitetene. Det er derfor en forklaring for at barna ikke er observert i disse sammenhenger. Imidlertid har familien/barna deltatt på på tilstetningen på 17. mai og vært på Sveio - dagene. Familien oppsøker også arrangementer som Mostraspillet o.l.

I tillegg benytter familien seg av biblioteket og låner mye bøker. Fordi biblioteket i Sveio er relativt lite, benytter de også biblioteket i Haugesund. Barna er svært glad i å lese og bli lest for.


Det er tydelig at familien lengter tilbake til Skaun. Dette kommer klart fram når de forteller hvordan de hadde det både sommer og vinter. Hvordan de høstet av skog og mark, hvordan de brukte naturen til undervisningen osv. Når Rune Hansen forteller om denne delen av livet forandrer han seg. Han blir ivrigere, gladere. Det samme gjelder med sønnen Balder.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---