--- Denne side:  Side-067-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

VURDERING:


Familien Hansen består av foreldre og 5 barn i alderen 6 mnd. til 11 år. De har kommet til Sveio delvis mot sin vilje. Selv ønsker de å få bo i Skaun, men anser det som umulig da denne kommunen ikke godkjenner hjemmeundervisning. Sveio ble valgt fordi de gjennom kjente som også driver hjemmeundervisning, fikk vite at denne undervisningsform ble godkjent her.


Familien har således ingen nær familie i nærheten, ei heller sine opprinnelige venner. De har litt kontakt med en annen familie i Sveio som også driver hjemmeundervisning. De har også litt kontalt med en nabo gjennom barnas kontakt med hans barn. Ellers har de kontakt via internett, telefon og pr. brev. Dette er en situasjon som de ikke anser ønskelig på sikt.


Innad fremstår familien som en sammensveiset familie. Hvor de store hjelper de små og hvor de kan leke med hverandte, uavhengig av alder. Balder som er den eldste, fremstår som en rolig gutt. Han viser omsorg for sine søsken, og hjelper til. Han viser også omsorg for far som strever med å få reist rettsak mot Skaun kommune. Han deltar i samtalen på en veslevoksen måte. Balder virker kunnskaprik innenfor de tema vi samtaler om - økologisk jordbruk, data, interesser osv. Han har nå også begynt med tysk.

Selv om Balder kan virke veslevoksen og omsorgsfull, fremstår han ikke som noe forstrukket barn. Foreldrene er til stede dersom de trenges hele tiden, slik at Balders bidrag blir en naturlig storebrorrolle.


Idun som er nest eldst. Hun er en åpen jente som gjere vil vise oss tingene sine og fortelle hva hun holder på med. Hun er nok også den av barna som har hatt mest kotakt med nabobarna. Hun forteller om leksearbeid, interesser, aktiviteter hun og familien bedriver. Hun viser en utvikling som synes aldersadekvat.


Gudmund er 6 år og er den av bama som virker mest stille og beskjeden. Han er tilstede og deltar, men markerer seg ikke (i de sammenhengene vi så ham). Imidlertid virker ikke hans adferd som noe urovekkende.


Frøydis er en blid, sprudlende jente som finner på det meste. Hun er aktiv både inne og ute. Viser fram tingene sine og prater.


Sofie blir 7 måneder julaften. Hun virker bli og fornøyd, med mye oppmerksomhet både fra foreldre og søsken. Hun kan imidlertid også kose seg alene på teppet mens de andre holder på med sitt.


I det hele fremstår barneflokken som trygge og harmoniske barn med en aldersadekvat utvikling. De har et naturlig samhold i hverandre og foreldrene.

Dette er et forhold som det er viktig at foreldrene klarer å styrke også videre. Fordi foreldrene har valgt en alternativ livstil, vil de på enkelte områder skille seg ut. Dette vil ­kunne medføre at barna kan møte holdninger som kan skuffe dem og det er derfor viktig at foreldrene jobber med i utvikle troen på dem selv slik at de ikke rammes unødig hardt. Det.er også viktig at far samler krefter slik at han få reist den rettsaken de må igjennom for å få en sjanse til å flytte tilbake til Trøndelag. Det vil ikke være tjenelig for familien i bo "midlertidig" over tang tid.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---