--- Denne side:  Side-072-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen Gudmund - 100591 2613515.03.2006 BEM Konsultasjon


Far kom til samtale i Vikedal med sin sønn Balder på snart 20 år og dattera på 9. Det hadde på forhand sagt til b.v.t at de ville ta med seg opptaker for 5 ta opp det som ble sagt på møtet. Far la en opptaker på bordet mellom oss. Han ville ikke hådhilse fordi han var forkjøla.


Eldste dattera på 18 som skulle ha veæt med hadde ikke ønsket å komme. Mor har født ei datter for få dager siden, som far har tatt imot. Han har seiv tatt imot alle de 9 barna, og vi spør om han ikke har vært redd for komplikasjoner. Han svarer da at han ville vært mer redd på offentlige sykehus.


Målet med samtalen var å bli kjent med familien, og om mulig å få deres tillitt slik at vi la grunnlaget for et godt videre samarbeid.


Far fortalte og barna svarte smilende, høflig og vennlig når de ble snakket til. Far sa ta Balder holder på å lære seg nye språk og matte. Når vi spør Balder om hans planer nå som han snart blir 20 år svarer han at det er mange spennende yrker og at det er vinskelig å bestemme seg. Han jobber noen timer på et sagbruk i nærheten av hjemmet. Balder har lært seg litt tyrkisk hjemme, og deretter lærte han seg mer da far og de 2 eldste sønnene var på et par måneders biltur til Tyrkia og nabolandet i mai 2005.


Far sier at foreldrene sine tanker er at barna må lære seg å være ærlige og flittige. Han mener at måten de lever på gir hans barn langt flere muligheter enn andre barn. Far sier at unge i dag som velger et yrke kan ikke vite om de velger rett. På sp.m. om det ikke er dyrt om far skal forsørge alle bama sier han at han slett ikke ser det på den måten. Familien har hverandre og dermed får de god mulighet til å bakke hverandre opp. Barn på andre skoler idagens samfunn opplever mange problemer, sier far. De opplever mobbing, mistrivsel o.a. I hjemmet deres på Bjoa er det rolig og harmonisk. Undervisinga foreldrene gir barna er ikke etter timeplan. Far sier at de lærer mer dess mer usynlig undervisninga blir, men at skolen har godkjent barna sine kunnskapsnivåer. Når det gjelder skolegang etter grunnskolen er det livets lære som er det viktigste, og annet får komme naturlig og etter hvert.


Familien løper orienteringsløp, og de trener hver tirsdag i bygdahuset i Vikebygd. Flere av de 9 bama gar på musikkskolen i bygda og spiller forskjellige instrumenter. Balder spiller 3 instrumenter. Far sier de unngår generasjonskonflikter i deres familie. De tilbringer hele dagene sammen, de går lange turer hvar dag, til fjells, skogs og på veier. På veien kan de treffe andre sambygdinger som har invitert barna hjem til seg. De opplever at folk i bygda er hyggelige.


Når det gjelder meldingen fra mattilsynet sier far at de kun kom til porten. Han har skrevet et 9 siders langt brev til dem om dette. De sier nå at de henlegger saken. Regler for hønsehold gjelder ikke for familien, da far sier at fugler rundt omkring utgjør en mye større risiko. Deres fugler utgjør bare en liten fare i forhold til andre. Når det gjelder meldingens innhold om at de eldste barna virka underkua i forhold til faren så går det rykter. Flere misliker samholdet familien har. Ungdom flest snakker mest negativt om sine foreldre, men Balder snakker kun positivt om sin far.


Familien spiser sunn mat, de gir hverandre omsorg, og de gjennomfører det de har hestemt seg for. F.eks når det gjaldt å flytte. Andre kan være så fastgrodd i vaner o.a. at de ikke kan gjennomføre det. Familien flytta fra hjemstedet fordi

offentlige personer ville ta knekken på deres familie. Grunnen til at de flytta fra Sveio var at de ville kjøpe en gard, og valget falt på gården de nå eier i Bjoa. Denne var mest mulig lik gården deres i trøndelag. Når eldste


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---