--- Denne side:  Side-073-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

barna nå er voksne sier far at det er best om de bor i nærheten. De kan f.eks. kjøpe seg en nabogård. Dersom de gifter seg med noen langt borte fra så ser de på det som positivt. Familien blir da enda sterkere. Balder selv sier på sp.m. at han lever i nuet. Han tenker ikke på hvordag han skal forsørge seg slik andre på samme alder tenker. Det er viktig, men det kommer nok av seg selv. Far sier om Balder at han lever og utfolder seg veldig bra. På sp.m. om hvordan de har tenkt å få penger til å kjøpe seg en gård sier far at han ikke ser på seg selv som fattig. Når de flytta hadde de de største trailere som finnes for dette, og to av dem var fulle av bøker og klær. Det barna trenger er gode forbilder, at de setter seg som mål som de gjennomfører.


Når det gjelder meldingen om at huset deres er lite sier far at ”der det er hjerterom er det husrom”. De har lite møbler, men mange bøker, og de er flittige brukere av biblioteket. De sliter ikke på hver andre, og de har valgt å bo i et lite hus. Familen har ikke innlagt vann. De har et gammelt ildhus der de bader og varmer vann. De har vskemaskn til klær, men dattera sier de vasker ulltøy for hånd. De har utedo, med kompost og ikke bad i huset. De opplever at de har god komfort og at det er en god stemning i ildhuset. Familien tenker anderledes enn folk flest, og de fokuserer på det positive. Alle barna har hver sin seng. Idun på 18 år bor i snekkerbua som er fullt innreda. Hun trengte et sted å bo for seg selv fordi hun danser og synger hele natta, sier søstera. Hun elsker Elvis sanger.


Det er 150 mål på gården, og de er i gang med å nå målet med at det skal bli en eventyrhage. De holder på med å bygge alboretet og de har 3000 forskjellige vekster, 40 plommesorter og 50 eplesorter. De har gode fiskemuligheter, og dattera de har med forteller om en stor fisk hun har fått. De dyrker ikke økologisk, men de handler endel økologisk da de er for dette. De handler også på OBS. De kunne gjerne ønska de hadde hatt ei ku eller to, men det er krav til hushold som de ikke kan innfri.

Barna er aldri syke, og de har aldri vært til lege.


Familien har venner, og far venner etter som de blir bedre kjent. Familien har et inderlig ønske om å få være i fred fra innblanding fra det offentlige, og at de kan føle seg trygge. De hadde et inderlig ønske om å få bo i fred der de kom fra, da far mener det gir mer krefter å få bo der en har sine røtter, fordi en kjenner stedet mye bedre. Dette var ikke mulig, da offentlige etater ikke ville familien vel, og de måtte flykte. Far sier han ønsker å avslutte undersøkelsen. Han ha tidligere hatt kontakt med b.v.tj. i Sveio og disse avslutta undersøkinga med bare gode skussmål. Grunnen til at de kom i kontakt nied Sveio b.v.tj. er at mora til ei jente de kjenner meldte dem. Både mora og dattera kler seg utfordrende og er opptatt av sex, sier far, og dattera der på 9 år hadde dessuten seksuell adfred. Familien deres har et svært velfungerende privatliv, og de har ingen problemer, i motsetning til andre familier. De er av den opfatning at det offentlige vil "ta knekken" på dem.


Far viser i slutten av samtalen at han og har hatt en mikrofon under genseren, slik at vår samtale er blitt tatt opp med to opptakere. Han spør om vi truer når vi sier at undersøkelsen må gjennomføres mot deres vilje, og vi svarer at vi ønsker et samarbeide. Dersom alt er vel i saken kan den henlegges og han vil få dokumtert dette. Far sier han ikke vil ha kontakt med oss, og at han vil melde u.t. til b.v.t., og at vi må slutte før vi dummer oss ut. Han har ei søster som ble lærer selv om hun selv ikke hadde forstand på barn. Han har selv opplevd unge og nyutdanna b.v.konsulenter som dumma seg ut. Far blir informert om hvordan vi jobber og at han vil få høre fra oss nar vi har drfta saken med vår leder.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---