--- Denne side:  Side-076-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

   Jens Tveit telefonerte i formiddag, en halvtimes tid før de fra Haugesunds avis ankom. Han sa at han ikke hadde satt seg videre inn i saken enda, men at han hadde lest mine Dagboksnotater for 13., 14. og 17. mars 2006. ( ekstern ). Og spurte om jeg hadde overlevert disse til noen andre. Jeg sa at iallfall Haugesunds avis hadde fått en kopi av disse. Det sa han var dumt, fordi det som stod i Dagboksnotatene for 13. mars kanskje kunne brukes mot oss eller virke mot sin hensikt. Jeg spurte om hvordan det da – og han sa at den omtalte visse mennesker på en ufordelaktig eller ubetenksom måte. Hvem da? Spurte jeg. Han sa det dreide seg om damene i Barneverntjenesten i Vindafjord kommune. Han sa og at han hadde det travelt og ikke kunne snakke mere nu, - men at han ville anbefale meg å trekke tilbake disse dagboksnotatene ifra offentligheten på grunn av dette innholdet. Jeg sa at disse omtalene var mere saklige enn det kunne se ut for og at de refererte konkret til hva som ble sagt og kom til uttrykk i møtet med de i Vikedal samme dag, mandag 13. mars, ( ekstern ), - og at hele møtet var tatt opp med MP3-opptagere, med krystallklar lyd – likesom et alminnelig radioprogram. 

   Denne hans henvendelse undret meg. Dagboksnotatene for mandag 13. mars 2006 omhandler møtet i Vikedal samme dag – og tar særlig for seg de få og falske anklagepunktene imot oss på en ryddig, enkel og grei måte punkt for punkt. Men de omtaler også den ene og værste av damene på følgende måte:

   ”Hun ene av damene der var tydelig nok både som privatperson og i sin jobs sammenheng dårlig egnet til å ha noe med barn og medmennesker å gjøre. Fordomsfull med hysteriske tendenser – og svært så usaklig. Hun har nok vært farlig og til skade for mange.”

   Jo meget alvorlige ord! Dog sanne – og bevisene foreligger og er fremlagt for offentligheten. Og hun er som sagt i sin stilling som offentlig tjenestemann (tjenestekvinne) allerede i full gang med å trakassere vår familie. 

   Jens Tveit tenker kanskje at det vel må være vanskelig å faktisk ha godt belegg for så harde og alvorlige ord? Så grovt og dumt kan hun vel neppe ha tedd seg – og samtidig være i den stillingen hun innehar? Det høres vel fullstendig for utenkelig utrolig ut. Årsaken er vel snarere lett forståelig sinne, forargelse, indignasjon eller irritasjon – og ubesindige ord eller arg dristighet ifra Rune L. Hansen sin side?

   Men det er det dog faktisk ikke. Jeg er mildt sagt svært så lite ubesindig eller arg av meg.

--- 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---