--- Denne side:  Side-077-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
--- ÅPENT BREV, FOR ALLE OG ENHVER:


---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 27.03. 2006:


Til:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.Fra:

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.

Dato: Mandag 27.03. 2006.


Klage særskilt vedrørende Barneverntjenesten i Vindafjord kommune sin igangsatte Undersøkelse overfor familien Rune og Trude Hansen bosatt i samme kommune.


Henviser til deres brevskriv til oss datert mandag 20.03. 2006. ( ekstern ). Hvor dere uttrykker ønske om å komme på et 1. hjemmebesøk til oss fredag 24.03. 2006 kl. 14.00 som et ledd i en videre Undersøkelse dere har igangsatt overfor vår familie. 

Henviser også til den samtale vi hadde med dere i Vikedal formiddagen mandag 13.03. 2006. (I overnevnte brev fra dere feilaktig datert 16.03. 2006.) Dit undertegnede Rune L. Hansen kom som avtalt i telefon 09.03. 2006 med ”barnevernkonsulent” Ingeborg Nyland – efter brevskriv fra dere datert 06.03. 2006 med overskriften: ”Innkalling til samtale vedk. bekymringsmelding.” Et møte som i sin helhet av undertegnede ble tatt opp med MP3-opptagere for å dokumentere hva som ble sagt og hva som ikke ble sagt og som varte i ca. 95 minutter. Alt som ifra begge parter ble sagt i dette møtet er også nedskrevet skriftlig – også i digitalt format. ( ekstern ). Henviser derfor til alle disse samsvarende versjoner av møtet. Vedlagt. 


Barneverntjenesten i Vindafjord kommune har ingen som helst lovhjemmel for å igangsette en Undersøkelse vedrørende vår familie. Hvis de på falskt grunnlag påberoper seg dette vil dette være en kriminell handling. Henviser til Barnevernloven § 4-3 første ledd  ( ekstern ) hvor det står at: ”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. Frister inntatt i § 6-9.” 

Barneverntjenesten i Vindafjord kommune påberoper seg tydelig nok grovt løgnaktig at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevernloven. 

Hva de henviser til som sin rimelige grunn er en Bekymringsmelding ifra Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet, ifra Geir Harald Caspersen der. ( ekstern ). En Bekymringsmelding som tydelig nok er både løgnaktig, trakasserende og krenkende – og uten noen som helst substans. 

---


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---