--- Denne side:  Side-079-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Hvem som er rette vedkommende eller instans til å motta og håndtere dette klagebrev ifra undertegnedes side er jeg usikker på.

---

Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


---

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---