--- Denne side:  Side-081-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

og får svært så rike og gode muligheter, - det har det alltid vært. Det står i sentrum for oss mye mere enn hos folk flest.

   Ja, jeg skjønner at du har alt under kontroll, sa hun igjen.

   Svært så omtrentlig gjengitt her. Videre snakket vi mest om planter. Hun var interessert i å få vite mere om både jordskokk-plantene og valurt-plantene hun fikk med seg da hun var her på besøk – og vi snakket litt om disse. Og hun hadde plantet de alle allerede. Jeg sa blandt annet, at når det gjelder valurtene, som blir nokså store og, hvis de får frø seg, invasive, så er det, som det ofte er med mange slags vekster, - så er det slik at en kan plante de forskjellige egnede steder og tilberede forholdene for de, ta bort ugresset etc. i etableringsfasen, men at det dette til tross kan være noe og forskjellig vanskelig å få de til å etablere seg fort og godt og at en i alle fall bør forsøke å gjøre sitt beste for at det skal gå bra og plantene overleve og trives. Men at hvis plantene når de først trives får så seg selv, så kan det være rent utrolig hvor godt det går og de nye, små frøplantenes livskraft og etablering blir frodig og fin. Selv iblandt ugresset. Da kan en efterpå mye lettere og bedre flytte litt på småplantene, og også dele de opp efter hvert, - for å fordele de egnede steder. For å hjelpe de og for å utvide deres vokseområde og trivsel. Plantene er ofte nøye med slikt og hvordan og hvorfor tingene blir gjort.

   Hun ble særlig interessert i valurt (Symphytum) da jeg under hennes besøk her fortalte om både dens fortreffelige egenskaper til gjødsling og kompost, - og om dens mirakuløse medisinske egenskaper.

   Jeg mislikte hennes ord vedrørende det å stå på egne ben. Uten at jeg sa noe om det. Jeg dro kjensel på ordene og uttrykksmåten og deres opprinnelse. Det var nesten så jeg et øyeblikk mistenkte henne for å være i den offentlige Barneverntjenestens hemmelige politi! Under ledelse av Molbosæter eller andre av samme ulla! Men jeg vet jo dog at det dreier seg om en slags Arbeiderparti-ideologi som har hærjet både det norske samfunn og mange andre land i mere enn 100 år. Og som særlig kjennetegner terrorregimer. Makabre forhold som folk flest i vårt land har vært utsatt for i årevis, i mange tiår, via politikken, massemediaen, underholdningen, osv. Indoktrinering og hjernevask satt i et tvangens og skrekkens system for en slags bestemt type sosialisering og undertrykkelse, via splitt-og-hersk, og via både forfeilede og korrupte sensurmekanismer - og videre under-holdning og kortsiktig egoisme!

   Slike ord og uttrykksmåter, som dessverre tidvis også overfor våre barn fremkommer ifra mange mennesker i vårt samfunn, sår tvil, splid, splittelse, angst og forvirring. Overfor det sårbare og sarte barnesinnet gjør slike uttrykksmåter særlig fort stor og alvorlig skade! I tråd med ideologien de springer ut ifra, - altså ideologisk tilsiktet! Balder fanger med sin følsomhet og underbevisst lett og indirekte opp slike uttrykksmåter, selvfølgelig, - og de virker tydelig nok også forvirrende på ham.

   Som om ikke våre barn står og går og springer og hopper og danser med sine egne ben meget mere og bedre enn de fleste andre i tilsvarende aldersgrupper! Og våre barn gjør det på ekte og naturlig! Mens folk flest i vårt samfunn har både dårlige og få ben å stå på, og å gå med!

   Det er for eksempel ikke noe som helst problem – hvis vi ønsker det – å få Balder, nu 20 år, med de talenter og rikdommer han har, i lønnet arbeide innenfor svært så mange forskjellige områder og felter i vårt samfunn. Eller inn i forskjellige slags videregående skoler også. Med nokså sikret stor suksess. Og også Idun, nu 18 år, er allerede eftertraktet arbeidskraft. Men vi velger og vraker og ønsker og vil fortsatt kvalitet, trivsel og enda flere og bedre muligheter! Mens oftest folk flest har det nokså motsatt, - og må ta til takke med hva som eventuelt i beste fall byr seg av muligheter! Og skulle de være så heldige å støte på en god sjangse i livet, - så gjelder det for folk flest om fortest mulig å hoppe inn i den! Det kan i beste fall både sikre de en jobb, gjeld og karriære. Og at foreldre og offentlighet slipper så mye å belastes og tynges av deres eksistens! 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---