--- Denne side:  Side-082-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

   Balder går allerede i beste sort videregående skole. Hjemme. Videregående hjemmeskole, for å bruke et tilsvarende uttrykk. Og han er ingen til økonomisk til byrde eller belastning – og han både forsørger seg selv (i sin egen familie) og er mere selvstendig og moden enn vanlig for sin aldersgruppe her til lands. Hvilket de fleste jo misunner ham. Og han også trengs, og er til nytte og glede hjemme i sin familie og i sitt hjemsted. Bortsett fra at visse andre tidvis og ekkelt nok – og også troskyldig nok - forsøker å si ham og oss noe annet, - fordi de overfører sine egne muligheter, behov og forvirringer på ham og vår familie. Hjemme får han også den hjelp og støtte han er vant med, og også videre for å bli enda bedre og mere moden for de utfordringer han vil stilles overfor og de muligheter han vil komme til å velge og vrake i. Uvant for mange blandt folk flest som lar seg styre og lede av den meget menneskefientlige Arbeiderparti-ideologien, - men selvfølgelig og naturlig og det eneste rette for oss.

   Frihet og selvstendighet er ikke å gå inn i ufrihet og uselvstendighet! Om enn det er aldri så normalt eller vanlig. Likså lite som bevissthet er å forhaste seg inn i problemer!

   Frihet er iøvrig ofte et motsatt problem av hva folk flest tror og innbilles at det er av fraser, overfladiskhet og babbel! Frihet er ofte ikke noe det er mangel på, - men frihet er oftere et problem når og fordi en utsettes for den frihet noen uberettiget tar seg på bekostning av andre. Det er først og fremst de uanstendige og kriminelle som uberettiget tar seg frihet på bekostning av andre! Om en da skal kalle deres frihet for frihet? (Det er nettopp det man ofte gjør.) Ekte frihet er noe helt annet og motsatt. Utfoldelse i trivsel i pakt med sin skjebne og natur, - uten å forulempe eller skade den naturlige naturen, menneskeverdet og de fellesmenneskelige verdier!

   Jeg måtte snakke noe hardt til Stauda i går. Hun gjorde noe forferdelig galt. Noe galt kan også hun gjøre underveis, men sjelden. Og hun særlig lærer fort og lett av det gale hun eventuelt har gjort. Og det var lett å høre at det var noe hun var blitt impulsert til av andre, - av noen andre som har gjort og sagt noe lignende. Som hun altså hermet efter. Hun, 8 år, og Idun, satt på kjøkkenet ilag med Mariel Rose (4 år) og Urda Lilje (2 og et halvt år). Vi hørte det så vidt inne i stuen. Stauda snakket til Mariel Rose om at Mariel Rose bare synger så stygge og fæle sanger, blæh, blæh, blæh. Og vi hørte at Mariel Rose ble lei seg og gråt, og at Stauda stadig snakket stygt til henne om det samme. Jeg måtte rope inn til de at Stauda og Idun (som jo var der) må oppføre seg skikkelig og straks slutte meddet der, - med det der å forsøke å ta sangen og sanggleden ifra Mariel!

   Noe senere, da de også var i stuen, tenkte jeg å snakke nærmere med de og andre som hørte på om det der. Jeg undret meg over at jeg faktisk ikke har sett og hørt Mariel og Urda synge og danse, som meget vanlig for de, den siste ukes tid. Hvilket steg til min bevissthet da jeg hørte hva som skjedde på kjøkkenet. Stauda må ha sagt og gjort noe lignende for en ukes tid siden også. Jeg sa nu at det var meget meget stygt gjort av Stauda å snakke slik til Mariel, og å forsøke å drepe og ødelegge sanggleden for henne. Så stygt gjort at det kunne sammenlignes med å kappe armene av noen! Alt dette jeg sa gjorde inntrykk og forstod de brått og bedre alle, - også Mariel (så jeg straks).

   At også Mariel hørte og forstod hva jeg på denne måten sa til de, og til særlig Stauda, - det så jeg straks på henne, og gjengjeldte Mariel ved siden, i dag, på forskjellige måter (ikke forståelig for fremmede) å fortelle meg om det og at også hun oppfattet og forstod det. På flere forskjellige måter. Blandt annet ved at hun ved en anledning overfor meg snakket særdeles velformulert, avansert, sindig og presist. Med munnen, - og øynene i tillegg strålte og sa sitt. De andre måtene, ved flere episoder eller anledninger og situasjoner, var helt annerledes, men var likså megetsigende – og uforståelige for fremmede!

   Ord kan gi både næring og tæring! Kan være til glede og gavn, eller til skrekk og gru! 

---
---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---