--- Denne side:  Side-084-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Vi har enda heller ikke mottatt noen som helst skriftlig bekreftelse på hva Jens Tveit fortalte oss at Barneverntjenestens leder i Vindafjord kommune, Iren Konstance Hebnes, fortalte ham i telefon at han kunne fortelle oss: At saken imot vår familie straks ble helt avsluttet ifra deres side og at hun også kjente seg trygg på at forholdene i vår familie og for våre barn er trygge og gode. 


Videre vil vi igjen ha gjentatt – at vi ikke ønsker at dere skal ha noen slags form for taushetsplikt i forhold til oss eller vår familie. Tvert om. Og, av hensyn til vår rettssikkerhet, - all eventuell kontakt med dere vil vi skal foregå dokumenterbart skriftlig og i hel og full åpenhet overfor offentligheten. All dokumentasjon i saken og verørende vår familie vil vi skal være åpen og lett tilgjengelig for offentligheten og hvem som helst. 

Hvis dere ikke kan eller vil respektere dette vårt ønske og behov vil dere enda mere være en alvorlig trussel for vår rettssikkerhet. 


Dere har vel også lært dere å uttrykke dere skriftlig og i henhold til lov og rett - og folkeskikk? 


---


Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


---

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---