--- Denne side:  Side-089-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
beibi som faller ned og dør! Forskjellen på liv og død, og svært så meget for den og de det gjelder.

---

Efterpå var vi ikke stort annet enn innom Lidl og handlet noe dagligvarer – og kjørte hjemover igjen. Vi måtte være hjemme igjen nokså tidlig, for Frøydis skulle delta i konsert i Ølen og ville kjøres. Konserten, med Mozart i 250 år som tema, begynte klokken 18 og Frøydis skulle være der en halvtime før.

Vi kjørte dit til rett tid og deltok i konserten. Ikke Idun som deltok i o-løp i Bjoa, - og Gudmund, Alfredo, Mariel Rose og Urda Lilje var hjemme.

Balder var der også – og spilte fløyte, også et fint stykke med en original og vellykket vri. Jeg snakket ikke med Balder, bortsett fra at han spurte om jeg likte musikken, hvortil jeg sa ja, og han informerte om at det skal være Kystkulturdager i Vikedal og han også skal spille der. Jeg sa at det antagligvis ikke er av interesse nok for oss. Muligvis snakket Trude mere med ham. Jeg har ingen som helst interesse av å snakke med ham, - og fløytespillet, om enn det jo kan være fint, også naturligvis meget fint og dyktig enda, det hørte jeg allerede heller åndelig falskhet i heller enn uskyld, der det beveget seg bort vekk i landskapet og inn imot ensomhet og forvirring. Jeg er jo særskilt lydhør overfor mine egne barn.

Alle lar seg jo fort imponere av hans fløytespill og mange talenter. Og vil ha han nærmere seg. Og frister og lokker. Det skal mye til for å motstå slikt. Mye tillit og integritet.

---

Presten ifra Kristensamfunnet, i Hogganvik. Som kom her på torsdags formiddagen, invitert av Trude flere dagen før uten å informere eller spørre meg. Ble av Trude (via Idun og meg) tilsendt i en konvolutt Data-CD i dag.

---

Tyssebotn telefonerte på kvelden og snakket med meg en times tid. Jeg mest lyttet. Han hadde telefonert og spurt efter meg tidligere på dagen og sagt til Gudmund at han skulle telefonere igjen senere, på kvelden.

Han fortalte bl.a. om en del urett han og også andre har vært utsatt for, ifra offentlige arbeidere. Han sa også, hvilket jeg vet er riktig, - at en alene, uten familie og nær støtte omkring seg, er en ganske så mye mere utsatt for risiko og fare. 

--- 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---