--- Denne side:  Side-092-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

ville gjer noko i forhold til saka før etter påskehelga. Dette sa ho fordi ho ynskte å gje familien ro i påsken til kvile seg og kose seg med det nye familiemedlemmet.


Ein konkluson om å legge bort saka gis berre på bakgrunn av ei undersøking, som

me ikkje har fått gjennomført.


Eg kunne kanskje svara på fleire av dei punkta som kom fram gjennom brev og dagboksnotat, men eg vonar eg har svara på dei tinga som eg tolkar far har lagt

spesiell vekt på.


Eg vil med dette brevet igjen oppmoda til direkte kontakt med familien og

underteikna. Eg tykjer at me og i første samtale hadde ein grei dialog. Vonar at me kan få den attende.


Barneverntenesta beklagar om familien opplever seg trakassert av barneverntenesta. Det er ikkje vår hensikt. Vår hensikt er å få til ein dialog med familien og et samarbeid i gjensidig respekt i undersøkingssaka.


Om dykk framleis ikkje skulle ynskje kontakt med barneverntenesta v. Underteikna, vil undersøkelsen bli gjennomført kun med kontakt med personar/ og overnevnte etatar.


Barnevernleiar Iren K Hebnes og Ingeborg Nyland ynskjer å møte dykk ein dag som passar for dykk i veke 28, det er opp til dykk om me skal møtast heime hjå dykk eller her på kontoret i Vikedal.


Me er å nå på telefon nr. 53 655601Med helsing


Ingeborg Nyland

Ingeborg Nyland

Barnevernkonsulent


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---