--- Denne side:  Side-096-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

forholde seg til. Forhold som de derimot sier de har noe med, - og skal efterforske og Undersøke! 

Makten og myndigheten de ønsker og tror seg å ha, har fullstendig gått de til hodet! 


Samtidig som det også fremgår av møtet i Vikedal, efter hva som ble sagt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune til Rune Hansen og hans da ca. 20 år gamle sønn Balder Hansen, - at denne Barnevern-tjenesten allerede ifra begynnelsen i utgangspunktet har bestemt seg for hvem og hva vi er, elendige, uansvarlige samfunnssnyltere – og hva vi ikke er. Jeg henviser til Berit Molbosæter sine ord i dette møtet. Hennes karakteristikker og påstander på og om vår familie var meget grove, løgnaktige og alvorlige! Likesom meget av de øvrige påstandene og løgnene hun frembragte i dette møtet! (Jeg henviser til den muntlige og den skriftlige ( ekstern ) kopien av møtet i Vikedal – i denne Saksdokumentasjonen. Lydopptaket av møtet i sin helhet. Og avskriften av alt det som ble sagt og foregikk der.) 


Vår sønn Balder trodde beklageligvis på meget av det som ble sagt i møtet ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Han ble faktisk grundig og alvorlig lurt trill rundt. (Ikke særlig vanskelig å forstå når en bare leser hva som faktisk ble sagt i møtet, - og der ser den grove trakasseringen som familien Hansen, og Balder Hansen spesielt grundig, ble utsatt for!) 


Ikke har vi gjort noe som helst galt. Tvert om, - vi gjør mye og meget bra! Slik vi alltid har levd som familie – bare bedre og bedre. Og ikke er det noen som helst som på en smule seriøst og saklig vis har beskyldt oss for å ha gjort noe som helst galt heller! Bare usedvanlig veldig meget tvert om. 

Dermed så skal vi plutselig i vår trivsel og trygghet bli utsatt for løgnaktige, usaklige og faretruende vesener fra noe som kaller seg Barnevernet i Vindafjord kommune som sier de har fått et blinkskudd ifra Mattilsynets Geir Harald Caspersen ved Distriktskontoret for Haugalandet i Rogaland fylke! 

Dermed skal vi finne oss i hva som helst av løgn, krenkelser, trakassering, usakligheter, frekkheter, skader og ødeleggelser!? Dermed skal vi begå mentalt, sosialt og åndelig hara-kiri (japansk ord, som dreier seg om en slags form for selvmord)!? 


Pappa Rune Hansen er vel saktmodig, tålmodig, lyttende, overbærende og sindig av seg – som kristen tilstreber. De fleste av folk flest ville nok ha reagert ubesindig. Eller med skrekk! 

Forskrekkelsen eller sinnet til ofre for slikt noe er det lett å skjønne finner sted. 


Vakkert ord dette: Barnevernet! Særdeles også nokså midt i blinken for en av vår familie sine særinteresser! 

Menneskevern, fellesmenneskelige normer, konvensjoner og verdier, menneskeverdet, moral og etikk, biografi, svangerskap og fødsel, helse, trivsel, trygghet, tillit, læring, lærdom, kompetanse, arbeide, lek, utfoldelse, medisin, mat, lov og rett, penger, status, klær, håndverk, kultur, tradisjoner, hygiene, osv., - er på selvfølgeligste vis i hverdagslivet interesser vår familie og våre hjerter i familien har angjeldende barnevernet. 

Ordet barnevern er vakkert og megetsigende! 

For andre betyr det småtroll og det som verre er! For en kontrast! 

For en kultur-kollisjon! 


Familien Hansen på den ene siden, - og på den andre siden Tullhønevern-tjenesten i Vindafjord kommune, med Klara Klokk, Borghill Slaraffenland og Berit Molbosæter i spissen for uanstendighet, babbel og lav moral! 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---