--- Denne side:  Side-097-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

For bare å peke på noen av de mange flere momenter som det er god grunn til å reagere på i brevet deres til oss: 

Ingeborg Nyland nevner i en viss sammenheng ordet fritids-aktivitet. Som om det var eller er en selvfølgelighet at vi lever et liv som vi trenger å koble av ifra – med fritidsaktiviteter! Det er det ikke – og det gjør vi ikke. 

Ingeborg Nyland nevner også i en viss sammenheng ordet privatliv. Det er tilsynelatende barnas privatliv hun er opptatt av og bekymret for. Våre barn sitt privatliv! Ikke sine egne. Hva angår vel våre barn sitt eventuelle privatliv henne eller Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?! Det er da faktisk Rune og Trude Hansen, far og mor, som har ansvaret også blandt annet for sine egne barns eventuelle privatliv. Er hensikten å så tvil om hvem som faktisk har, eller hvem som bør ha, foreldreansvaret for familien Rune og Trude Hansen sine barn?! 

Hvis vi for eksempel som våre barns foreldre velger å la et eller flere av våre barn få bli intervjuet i en dagsavis eller i et radioprogram, eller i forbindelse med et speidertreff, - så er det naturligvis og enkelt og liketil vår avgjørelse og vurdering som foreldre og familie! Hvem skulle vel kunne si noe som helst galt om det? Hvem tror Ingeborg Nyland det er som vurderer eller skal vurdere hva som er vår families privatliv eller ikke? 

Og hvilken interesse skulle vel foreldrene (først og fremst i så måte) ha av å få brettet ut sine barns privatliv i offentligheten?! Det er da vel heller ganske så tvert om! Er det ikke det da vel?! 

Hva Ingeborg Nyland iøvrig skriver i sammenheng med dette – er det vel vanskelig å oppfatte som noe annet enn forakt for Offentlighetsloven, Lov og rett, rettsvern, - og ikke minst internasjonale konvensjoner vedrørende menneskeverdet og fellesmenneskelige verdier!? 


Hva Ingeborg Nyland sier om den Undersøkelsen (i henhold til Barnevernloven ( ekstern ) som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ulovlig og særdeles meget frekt igangsatte overfor familien Hansen forut for møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) er også tankevekkende interessant. 

Denne Undersøkelsen ble igangsatt i tidsrommet efter at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mottok angjeldende Bekymringsmelding datert onsdag 22.02. 2006 ifra Geir Harald Caspersen i Mattilsynet, ( ekstern ), - men allerede før møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006. Med utgangspunkt i denne Bekymringsmeldingen alene, efter hva som ifra deres side ble sagt i møtet, igangsetter de en Undersøkelse i henhold til Barnevernloven – en Undersøkelse som, i henhold til de selv, bare kan vedvare i inntil 3 måneder. (Det overrasker oss ikke det minste at også deres ord om det der med ”i inntil 3 måneder” var verdiløst tull og tøv.) Denne Undersøkelsen igangsetter de fordi det av de blir sagt at denne Bekymringsmeldingen gjør at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold i familien Hansen som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevernloven. ( ekstern ). 


Hvilket eller hvilkne Tiltak det gjelder? 

Hvilket eller hvilkne forhold det gjelder? 

Hvilken rimelig grunn for antagelse om Tiltak det gjelder? 

En smule sentrale spørsmål. Til tross for at det ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side i møtet i Vikedal ble sagt ( ekstern ) blandt annet at det ikke spilte noen som helst rolle for de om så Bekymringsmeldingen var en løgn, en hevnaksjon eller en nabofeide. Noen knappe svar her i forbifarten ifra min side: 

Hvilket eller hvilkne Tiltak det gjelder står konkret beskrevet i Barnevernloven. ( ekstern ). 

Hvilket eller hvilkne forhold det gjelder, - står konkret beskrevet i Bekymringsmeldingen. ( ekstern ). 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---