--- Denne side:  Side-104-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---Vindafjord trygdekontor

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE OG SOSIALADM.

Innk. 06/9 – 02 24 juli 2006

IKKJE OFFENTLEG

Sak nr. L. Nr.2006000037

Arkiv nr. Saksh.

VINDAFJORD KOMMUNE

BARNEVERNTENESTA

POSTBOKS 70

5586 VIKEDAL IKKJE OFFENTLEG


Ved: INGEBORG NYLANDVår dato: 20. juli 2006 Saksbehandiar: Elin M. Larsen

Dykkar dato: 14. juli 2006

Dykkar ref: INY/ 06/37-17INFORMASJON - RUNE LEANDER HANSEN


Me viser til brevet dykkar som me mottok den 190706.


I henhald til infonnasjonsplikta kan me opplysa følgjande:


Rune Leander Hansen f. 061255 får utbetalt 100% uførepensjon, månadsbeløpet er på brutto kr 30.320 (av dette utgjer barnetillegget kr 14.675), minus skatt kr 6.401 = netto utbetalt kr 23.919,-.


Uførepensjonen er tilstått frå 1979 med bakgrunn i diagnosa ”betydeleg personlighetsavvik” og ”Schizofreni”.Med helsing


Elin M. Larsen


Elin M LarsenPostadresse: Kontoredresse: Telefon: Gironr:

Vindaflord trygdekontor Helgevoidgirden nr. 8 81581000 7850 05 06031

Sandeid

Teletbntid.

Postboks 3 08.00 til 15.30 Foretaksnr

5589 SANDEID Opningstid. 974737280

09.00 til 14.30

Internettadr:

www.trygdeetaten.no Telefaks:

E-postedresse: 52766681

rogaland@trygdeetaten.no

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---