--- Denne side:  Side-105-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
Vindafjord trygdekontor

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE OG SOSIALADM.

Innk: 24 JULI 2006

IKKJE OFFENTLEG

Saknr: 06/904 L.nr. 2006000037

Arkiv nr. Saksh.

VINDAFJORD KOMMUNE

BARNEVERNTENESTA IKKJE OFFENTLEG

POSTBOKS 70 5586 VIKEDALVed: INGEBORG NYLAND


Vår dato: 20. juli 2006 Saksbehandlar:. Elin M. Larsen

Dykkar dato: 14. juli 2006

Dykkar ref- INY/ 06/37-17INFORMASJON - TRUDE MONICA HANSEN


Me viser til brevet dykkar som me mottok den 190706.


I henhald til informasjonsplikta kan me opplysa følgjande:


Trude Monica Hansen f 090868 får utbetalt barnetrygd for 7 barn med til saman kr 6.790,- ­pr. månad.Med helsing


Elin M. Larsen


Elin M. Larsen
Postadresse: Kontaradresse: Telefon. Gironr

Vindafjord trygdekontor Helgevoldgården nr. 8 81 58 10 00 7850 05 06031

Sandeld Teiefontid.-

Postboks 3 08.00 til 15.30 Foretaksnr.

5589 SANDEID Opnfngstid., 974737280

09.00 Ut 14.30

lntemettadr.

www.trygdeetaten.no Telefaks:

E-postadt-esse: 52 76 66 81

rogaland@trygdeetaten.no---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---