--- Denne side:  Side-109-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Oversyn over tilsynsrapportar og korrespondanse med tilsynslærar Marta Straume


Dokument Tilsyns Dokument Namn på barna. Merknad

Dato. Dato Idun

Vedlegg Gudmund

Nr. Frøydis

Stauda Sofie

Alfredo

21.05.03

Vedlegg

Nr. 1

29.03

03

Tilsynsrapport

Frå Marta

Straume

x

x

x

o

o

”Førestnadene for

Heimeundervisning

er tilstades.”

04.06.03

Vedlegg

Nr. 2


Tilbakemeld.

Frå kommunen

til M. Straume

på Rapport

21.05.03


Ønskje om fleire

punkt i

raportane

04.10.03

Vedlegg

Nr. 3

23.09

03

Tilsynsrapport

x

x

x

x07.10.03

Vedlegg

Nr. 4


Brev frå

Kommunen til

Rune Hansen


Bl.a. Om høve til

å få lærebøker frå

kommunen

23.05.04

Vedlegg

Nr. 5

22.05.

04

Tilsynsrapport

x

x

x

x


Idun avsluttar no

grunnskuleopplær-

Inga – Har valt å få

Karakter.

09.01.05

Vedlegg

Nr. 6.

13.01.

05

Tilsynsrapport


x

x

x

(x)

Alfredo (5år)

kan no lese

06.09.05

Vedlegg

Nr. 7

12.08.

05

Tilsynsrapport


x

x

x15.12.05

Vedlegg

Nr. 8


Brev frå Ølen

kommune til

M. Straume:

Orientering om

kommunesam

anslåing m.m.


Kommunen si uro

Over barna si

sosiale utvikling

18.03.06

Og

17.06.06

Vedlegg

9 og 10


Brev frå Marta

Straume om at

tilsynet våren

2006 er utsett

då ho er sjulke-

Meldt.24.05.06

Vedlegg

Nr. 11


Brev frå

kommunen til

M. Straume.


Orientering om at

det no er vurdering

av familien.

Foreslår utsett til-

Synet til hausten

2006.


---
---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---