--- Denne side:  Side-110-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Me håper at De med dette har fått tilfredsstillande svar på dei spørsmåla De har stilt.

Me står sjølvsagt til disposisjon om De treng det.


Med helsing


Arne J. Borgemyr


Arne J Borgemyr

StabsrådgjevarVedlegg, sjå liste i brevet.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---