--- Denne side:  Side-111-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

TILSYN MED HEIMEUNDERVISNING, ØLEN KOMMUNE.

Tilbakemelding til Trude og Rune Hansen og Ølen kommune.


Tilsynet gjeld: Idun Hansen f. 16-01- 88

Gudmund Hansen f. 10.05.91

Frøydis Hanse f. 25.12. 93


Etter avtale med Ølen kommune vart tilsyn utført 29. mars 2003.


Tilsynet var i heimen. Alle familiemedlemmane var tilstades.


Idun nyttar Mega 9A, NKS forlaget sitt læreverk i matematikk. Ho likar matematikk og gjer fint arbeid. I engelsk har ho Gyldendals lærebok: Search 9. Ho har kontakt med ein engelsk familie ein gong i veka og les elles ei engelskbok for gymnaset. Idun les mykje. Ho har tidlegare lese alle bøkene til Anne Cath. Vestley. Ho har også lese alle Harry Potter bøkene 3 gonger og Tolkinens Ringenes Herre m.a. Idun hu vore ein flittig gjest på biblioteket, og seier seg lei for at det no skal leggjast ned. Idun likar å skriva forteljingar, og skriv mange brev. Av andre aktivitetar og interesser kan nemnast: trening 2 gonger i veka der ho går til og frå, kart og kompass, plantar og dyr. Ho har også vore med og måla hus. Ho deltek elles i arbeidet i heimen der det er naturleg.


Gudmund nyttar My first Scoop i engelsk + Go on. Han likar å syngja engelske songar. I matematikk har han læreboka Tusen millionar. Også Gudmund les mykje. Han har m.a.lese alle Harry Potter bøkene og ein serie på 6 bøker som heiter: Seks søsken. Han arbeider med Kva las du no? Og han skriv fin løkkeskrift. Aller best likar han å teikna. Han lagar særprega teikneseriar. Då han sende nokre av dei til Serieforlaget, fekk han ros. Seriefortaget-uttatte at han har mange av dei eigenskapane som skal til for å bli ein god teikneserieteiknar. Gudmund er interessert i sjølvberging. Han går på orienteringskurs og vil begynna i speidaren.


Frøydis er også svært flink til å teikna og har stor glede av det. Ho skriv fin løkkeskrift. Ho les bøker av Astrid Lindgren. Ho likar å syngja og syng engelske songar. Elles kan ho svært mykje om plantar og dyr. Ho stelter ender og høner som ho skal la ruga på egg og klekkja ut kyllingar.


Alle borna har uvanleg mykje kunnskap om naturen.


Konklugjon:


Idun, Gudmund og Froydis far opplæring etter sine evner, interesser og føresetnader elles.

Trivsel, tryggleik og meining pregar undervisninga. Føresetnadene for heimeundervisning er tilstades.


ØLEN KOMMUNE

Bergen, 21.05.03 Løpe.nr. : 03/2715 Avd: St Saksh.: AB

Sak ID: 03/ +45 Doknr. 2 Grad.: U3

- 6 JULI 2003

Marta Straume Ark.kode P 217 Ark.kode S

Br.nr.: Gnr.:

Marta Straume Kopi til:

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---