--- Denne side:  Side-114-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM

Innk. – 3 AUG. 2006

Skjold helsestasjon Sakasnr. 06/955 L. Nr. 2006000037

Vikaneset, Arkiv nr. Saksh.

5574 SKJOLDBarneverntenesta Vindafjord kommune

5586 VIKEDAL

Skjoid, 02.08.2006


Informasjon til barnevernet ang.Trude Monica og Rune Hansen.Undertegnede møtte Trude Monica og Rune Hansen første gang 18/1-06.


Trude var da 34 uker gravid. Hun hadde blitt anbefalt av dr. Schou å ta kontakt med jordmor.

Etter dette var hun hos meg to ganger til for hun fødte.


Rune var også med på kontrollene.


De gav begge ut rykk for at de gledet seg til fødselen, som de planla skulle foregå hjemme. Rune skulle ta imot barnet.


Pga at Trude fortalte at hun hadde blødd endel iforbindelse med noen av fødselen, oppfordret undertegnede dem til å føde på sykehuset. Jeg diskuterte med overlegen på fødeavdelingen om å legge forholdene til rette slik at Rune kunne ta imot med jordmor til stede.

Dette ønsket ikke foreldrene, men de takket for omtanken .


Paret ønsket hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødselen, og vi avtalte at de skulle ta kontakt når fødselen var over.


Hjemmebesøket gjennomførte vi fredag 17.mars 2006.Vennlig hilsen


Wenche Strand Hauge

Wenche Strand Hauge

Jordmor


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---