--- Denne side:  Side-115-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


Skjold helsestasjon Innk. – 3 AUG. 2006

Vikaneset,

5574 SKJOLD Saksnr. 06/956 L.nr. 2006000037

Arkiv nr. Saksh.


Barneverntenesta Vindafjord kommune

5586 VIKEDAL

Skjold, 02.08.2006


Opplysninger til barnevernet vedr. Hansen, Pike, fødd 28.02.2006.


Trude Monica og Rune Hansen tok kontakt med helsestasjonen 6. mars. Trude Monica hadde født ei jente 28. februar hjemme. I ettertid hadde hun fått symptomer på brystbetennelse, væt hos lege og kom nå for å låne brystpumpe. Foreldrene fortalte om en fin fødsel uten komplikasjoner. De sa jenta veidde vel 3 kg, og virket frisk. Vi avtalte, telefonkontakt seinere i uke for å følge opp mors tilstand, og for å avtale hjemebesøk.

Telefonkontakt den 8. mars: brystbetennelse på vei tilbake, vi avtalte hjembesøk. den 17. mars, sammen med jordmor,

17. mars: Jordmor og helsesøster kom på hjembesøk, og ble tatt vel i mot av far og de eldste barna på tunet. Vi ble invitert inn, der mor satt sammen med lillejenta og de andre barna. Mor fortalte jordmor og helsesøster om hvordan fødselen hadde vært.


Helse og trivsel, lillejenta:

Vi fikk se lillejenta, og veidd henne. Hun var nå 3,700 gram. Hun var fin i huden, virket frisk og velbefinnende. Hun gråt frisk og tok brystet fint. Hadde normal urin og avføring fortalte mor. Under hjembesøket ble det observert sikker blikkontakt og rekasjon på hørsel. Undertegna vurderte der og da lillejenta si helse og trivsel som god. Samspill mellom mor og barn var fint.


Samspill i familien:

Under besøket var alle barna tilstede hele tida. Vi ble tatt godt i mot, og hilste på alle i familien. De satte tydelig pris på å få besok, og vi fikk mat og drikke som de eldste barna stelte i stand. Atmosfæren i hjemmet var rolig, og kommunikasionen i familien bar preg av respekt og harmoni. Samspill mellom mor og far var upåklagelig. Barna snakket både med hverandre og med foreldre og oss. De var stolte over lillejenta. Barna var ivrige etter å vise oss og fortelle ulike ting, og virket åpne, glade og fortrolige. De fortalte oss om interesser og hobbyer, ferieturer og plantelivet på garden. Flere av barne spilte diverse instrument. De var ogsa opptatt av data, bøker og internett.
---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---