--- Denne side:  Side-116-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Boforhold:

Vi la merke til at familen bodde trangt. Vi var kun i første etasje og så gang, kjøkken og stue. Første etasje bar peg av plassmangel. Det var likevel sitteplasser til hele familien og oss. Inventaret var slitt og gammelt, men funksjonelt. I stua var det både tv, data og musikkanlegg. Jordmor og helsesøster la begge merke til at renhold og orden var dårligere enn det en normalt ser i hjem, men vi har ikke vurdert det som skadelig for helse eller trivsel. Barna hadde klær som bar preg av mye gjenbruk, men klærne passet til dem og var funksjonelle. Hygienen til barna si ut til å være tilfredstillende.


Andre forhold:

Under hjembesøket var det tydelig at familien satte pris på besøk, og viste glede over å dele måtid og tid med oss. Før vi reiste fikk vi en omvisning på gården. Foreldre og barn liker uteliv, dyr og planter svært godt. Voksne og barn var opptatt av å lage drivbenker og herbarium.

Jordmor eller helsesøster kan ikke gjøre rede for hvert barn individuelt, men har heller ikke observert noe som gjør oss bekymret mtp. barnas helse, trivsel og utvikling.


Andre kontaktpunkt:

Helsesøster snakket med mor på telefonen i juli: lillejenta vokser til, hun smiler og droser og gir god kontakt. Snur seg over på siden. Fullammes og virker fornøyd med det. Balder hadde vært hos fastlege pga. ett flåttbitt. Hun setter pris på kontakten med helsestasjonen, men de ønsker ikke å følge helsestasjonsprogrammet eller få vaksiner. Hun er klar over konsekvensene av manglende vaksiner, og at barna hennes har rett til nødvendig helsehjelp/ legetilsyn.


Vennlig hilsen

Liv Siiri Hoika Wenche Strand Hauge

Liv Siiri Hoika Wenche Strand Hauge

helsesoster

VINDAFJORD KOMMUNE

SJOLD HELSESTASJON JORDMOR

5574 SKJOLD---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---