--- Denne side:  Side-121-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
Synnøve også selv sier at hun kan være det og at hun beklager det. På en måte både ydmyk og forhastet, men også har mye godt å fare med. Og ønsker å ha mye godt å fare med. Og det er vel kanskje sant, men jeg finner det ikke likså akseptabelt som Trude – og ønsker å forholde meg bevisst og saklig til det. Også, ikke minst, for Synnøve sitt eget vedkommende og beste. For hun er absolutt på mange måter sympatisk og likendes – og ingen av oss vil henne på noe sett og vis noe vondt, - tvert om bare godt.

Vi kjenner henne ikke så godt at vi vet eller kan si så veldig mye om hvordan alt forholder seg og faktisk er. Men aktsomhet må vi uansett ha, og spesielt med tanke på de omstendigheter vi så ufrivillig ble involvert i med hensyn til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres forferdelige oppførsel og absolutt mulige uhyre planer og metoder!

---

For alt jeg vet: Kanskje hun (underbevisst eller bevisst) provoserer for at hun vet at vi bearbeider, kommenterer, omtaler og redegør for, hva også hun i disse sammenhenger sier og gjør! Fordi det er nettopp hva hun ønsker? Av noen slags spesielle grunner?

Hvordan er det det faktisk forholder seg med dette og så mangt i virkelighetens verden? Ikke bare tilsynelatende, - og ikke i henhold til dogmer, propaganda, spekulasjoner og forhastede slutninger!

---

Det er selvavslørende både å snakke og å skrive, - hvis noen evner, ønsker eller våger virkelig å lytte!

---

I Bibelbokens NT i apostelen Paulus sitt 1. brev til Timoteus, hyrde og leder i menigheten i Efesos for snart to tusen år siden, skriver Paulus:

La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.

---

Ifra Markus-evangeliet 7, 6 – 13:

7, 6: Da sa Jesus: "Jesaja profeterte rett om dere hyklere - slik det står skrevet:

Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. 7, 7: De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud. 7, 8: Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker." 7, 9: Og han sa til dem: "Ja, dere får det fint til! Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter. 7, 10: For Moses sa: Du skal hedre din far og din mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. 7, 11: Men dere lærer: Om en mann sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban - det betyr en gave til templet – 7, 12: da forbyr dere ham å hjelpe far eller mor. 7, 13: Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt og gir videre. Og mye annet av samme slag gjør dere."

---


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---