--- Denne side:  Side-135-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

I følgje Balder skal han ha fortalt ei nabokone at far sparkar dei til dei sluttar å skrike og til dei har reist seg. Far skal ha "lugga" mor, ho seier at det ikkje er vald.


Det pågår på denne tida ein sak rundt husdyrhaldet til familien Hansen.

Obduksjonsrapporten viser at dyra er mishandla, døde på grunn av vann og matmangel. I samband med desse funna knytt det seg bekymring til korleis barna har det når dyra har hatt det så dårleg. Jamnleg kontakt med helsesøster viser at barna ser godt ut men er skitnare enn andre barn. Det vert stilt spørsmål om det er skadeleg og at hygienen skal være svært dårleg om den skal betegnast som skadeleg.


Det kjem fram av notat av 1. juni at Rune kontollerer kona si Trude. Venen til familien betegne Rune som tungt sinnslidande og som psykopat som har lurt psykologane trill rundt. Venen meinar at Rune ser på Trude som ein klamp om foten. Ho fortel til venen av familien at ho er redd at Rune skal ta barna med seg utanlands, barna er ført inn i far sitt pass men ikkje i mors.


Trude får ikkje uttalt seg om skulesaker, Rune har då sagt at då ville det bli katastrofe. Rune skal ha nekta Trude å ringa å uttala seg i åmlisaken.


Trude er redd barnbvernet, Rune har fått henne til å tru at dei vil ta frå henne barna.


Trygdekontoret betal ut barnetrygda til far. Trude seier til venen at ho ikkje har skrevet på samtykke til dette.


I barnevernundersøkinga i 1993 vart det gjennomført 3 heimebesøk, foreldra og dei tre barna var då heime. Dei var med familiens daglege gjeremål og snakka med dei eldste barna aleine og med foreldra utan at barna var til stades.


Barneverntenesta tykje samspillet mellom foreldre og barn er bra, dei beskriv samspelet mellom barna og samspel mellom barna og foreldra som harmonisk.


Innhenta informasjon frå Sveio kommune, v. Barneverntenesta (1997-98)


(gjeld Balder 20 år, Idun som no er over 18 år, og Gudmund, Frøydis, og Sofie Hansen)

Undersøkinga bestod av to samtalar med familien og ein samtale med meldar.. Familien leier hus med tilhørande gårdseigedom sentralt i Sveio.

Fekk bekymringsmelding om at barna var dårleg kledd dvs. ikkje kledd efter været. Barnas evne til å ta kontakt var ikkje god. Barna var isolert og fekk ikkje ha kontakt med barna i nabolaget. Hadde heimeundervisning og fekk ikkje delta på fellesaktivitetar i bygda.


Familien består av mor, far, og fem barn i alderen 6 mnd.- til 11 år.


Barneverntehesta vart godt motteke av familien, dei høyrde på meldinga og kom med kommentarar til det som vart sagt.


Familien fortel barneverntenesta at dei måtte halde seg i skjul for dei rømde frå

Skaun i Trøndelag. Dei hadde då politi, skule og barnevernteneste som var etter dei.


Då dei kom til Sveio vart dei godt tekne imot og starta med skuleopplegg etter Sveiomodellen som er ein tilsynsavtale.

Far bruker mykje tid på å skrive om den urett som dei har opplevd. Han er og engasjert i forskjellige lag og organisasjonar.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---