--- Denne side:  Side-141-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Som ein tilleggsopplysning har barneverntenesta kjennskap til frå sosialtenesta, at dei to eldste barna på 18 og 20 år no har flytt heimefrå, mot foreldras vilje. vilje flytta. Dei flytta til Haugesund for å byrje på vidaregåande på Steinerskulen. Dei vert no nekta av far kontakt med heime, fordi dei har brote eit av dei ti boda om at " du skal heidre din mor og far..." .


Om du trenger fleire opplysningar i saka kan du ringe underteikna på tlf. 53655607Med helsing


Ingeborg Nyland

Ingeborg Nyland

Barnevernkonsulent

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---