--- Denne side:  Side-142-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET I VINDAFJORD KOMMUNE.

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM.

Innk. -2 NOV 2006

Saksnr. 06/1471 L.nr. 2006000037

Arkiv nr. Saksh. I. N.Eg fekk besøk av Rune og Trude Hansen måndag 02.okt. i heimen min. Det ynskte å gje oss ein CD som omhandla barnevernsaka dei er i, og som understrekar det dei meinar er dårleg menneskevern i Vindafjord kommune.


Eg valde å ta i mot denne CD. Eg gav samtidig beskjed at eg ikkje kunne gje dei medhald i deira syn på barnevernet, og at eg var kritisk til måten dei har vald å organisera livet sitt. Særleg med tanke på at dei ikkje tillet barna å gå på skule, og at dei ikkje gir slepp på dei eldste barna.


Eg har sett gjennom dei fleste dagboknotata til Rune. Dei er av eit slikt innhald at eg har fått stor bekyrnring for korleis utviklinga til barna blir teke vare på i denne familien..

Eg har vald å levere CD-en vidare til barnevernet, slik at dei kan vurdere innhaldet ut frå sitt faglege syn.3 l.okt. 06


Brit Nelly Ness Tveit

Brit Nelly Ness Tveit

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---