--- Denne side:  Side-143-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

ROGALAND STATSADVOKATEM BETER 15/11-2006

POSTBOKS 180 4080/06-116

4001 STAVANGER


JUS102

15735

VINDAFJORD KOMMUNE V/ SOSIALTE

POSTBOKS 70

5586 VIKEDAL

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM

Innk. -14 NOV 2006


Saksnr. 06/1605 L.nr. 2006000037

Arkiv nr. Saksh. I. N.UNDERRETNING OM SAKSAVGJØRELSEANMELDELSESNR. : 9506429 REGISTRERT DEN 29/08-06

FORHOLDETS ART : ÆREKRENKELSE, DIVERSE

GJERNINGSDATO/-STED : 13/03-06/

SAKEN REGISTRERT VED: ROGALAND STATSADVOKATEMBETE


PÅTALEANSVARLIG :

ETTERFORSKER :


14/11-06 DE UNDERRETTES OM AT FOR DERES VEDKOMMENDE

ER FORHOLDET HENLAGT FORDI DET IKKE ER

STRAFFBART.


MED HILSEN

ROGALAND STATSADVOKATEMBETER


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---