--- Denne side:  Side-148-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 27.12. 2006, Ingeborg Nyland        
---
             
UTSKRIFT FRA JOURNAL

PersonID: 843 - Hnsen. Gudmund - 100591 26135


27.12.2006 INY Telefonsamtale m. Trude 22.12.06 - Kopi av Journal ID: 3782


Trude ringte og sa at hun hadde hørt at eg ville gi henne penger. Jeg sa at eg hadde informert NN om at om hun trengte penger så måtte Trude selv ta kontakt om dette. Trude spurte om jeg syns eg var snill som ville gi henne penger. Jeg sa at jeg hadde fått kjennskap til deres situasjon og at i dag fredag var den siste dagen eg hadde muligheter for å hjelpe m. økonomi før jul.

Trude sa at hun ville ringe tilbake etter 5 minutter.

Da hun ringte tilbake etter noen minutter falt telefonen ut, Cathrine på sosial avdelingen tok telefonen og sa at Trude måtte snakke med Ingeborg, trude hadde da sagt at hun ikke ville snakke med Ingeborg men med henne, Cathrine hadde sagt at hun ikke kjennte til saken så hun måtte snakke med Ingeborg. Trude gikk da med på dette.

Da jeg fikk telefonen sa hun at om hun skulle mottat penger ville hun søke om sosialhjelp. Hun ville ikke ha hjelp fra barnevernet.

Hun fikk da snakke nied Cathrine. Jeg foreslo at hun fikk 5000 kr. fordi familien trengte både mat og klær til jul. De hadde bare det de stod og gikk i.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---