--- Denne side:  Side-157-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 27.12. 2006, Ingeborg Nyland        
---
             
---

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen. Gudmund – 10.05.91 2613527.12.2006 INY Telefonsamtale m. mormor 27.12.06 - Kopi av JornalID: 3798


Mormor ringte og st at hun hadde snakket med Rune. Hun hadde sagt at han ikke hadde begynnt å betale ned på lånet hun hadde gitt dem på 100 000 kroner. Rune hadde da sagt at det var hennes feil alt som hadde skjedd med familien. Hun burde nå begynne å angre alt hun hadde forvoldt familien. Det var mormor som var skyld i alt som hadde skjedd.

Etter det hadde han trekt ut kontakten på telefonen og var ikke tilgjengelig.

Da Baller hørte at Trude hadde reist tilbake hadde han sagt at "nå er hun tilbake i fangenskapet"


Gududmund hadde fått telefon fra Idun, den hadde foreldrene tatt fra Gudmund. Nå hadde han fått ny telefon som han skjulte fra foreldrene, han gikk langt ut i skogen for å ringe. Mormor har ofte kontakt med Gudmund .

Gudmund, Idun og Balder stolte altid på mormor.


Farmor får og skyld i det som skjer.

Trudes biologiske far er alkoholiker, han drev og ringte og kjeftet på mormor om det som nå skjedde. Han tror på Runes og Trudes verson. Hun hadde sagt til han at han aldri hadde stillt opp for Trude.

Mormor har god kontakt med oldemor til barna men hun er 90 år, mormor vil ikke at hun skal plages med alt som skjer.

Mormor sier at hun holder på å bli tullete av alt som skjer, hun vet ikke hva hun skal gjøre. Nå må barnevernet snart gripe inn.

Bente skal og ringe i dag eller i morgen. Hun jobber på kommunehuset i Mo i Rana.

Barnebarna hadde gjennomskuet morfaren for lenge siden.


Mormor sa til Balder at nå måtte han gå til bamevernet. Balder sier at han har lyst til det.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---