--- Denne side:  Side-159-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 08.01. 2007, Ingeborg Nyland        
---
             
UTSKRIFT FRA JOURNAL

PersonID: 843 – Hansen Gudmund – 100591 26135

08.01.2007 INY Notat fra opptakten til barneverntenestens innleggelse av, far på psyk mv.

21.12.06. jfr. journalnotat frå same dag, fekk Barneverntenesten kjennskap til at Trude hadde rømt fra hjemmet med barna etter at far hadde sparket henne. Bakgrunnen for voldsutøvelsen var at mor hadde tatt imot de to eldste barna som hadde kommet hjemmom med julegaver. Far skal ha vert imot at mor og barna trftest. barneverntenesta kjente til fars motstand mot dette gjennom innkommne dagboksnotater.
Mor hadde tatt barna med til en venninde som barneverntenesta hadde kontakt med. Da miljøarbeideren vår var ­på et hjemmebesøk hos henne traff hun Trude og barna.
Da saksbehandler fikk kjennskap til dette tok hun umiddelbart kontakt med Trude pr. telefon. (Det hadde tidligere ikkje lykkes barneverntenesten å komme i kontakt med Trude)
Trude hørtes redd ut (slik saksbehandler tolket det) da Saksbehandler presenterte seg og tilbød seg å hjelpe henne om det var noe hun trengte. Trude spurte hvordan Saksbehandler visste hvor hun var? jeg forklarte henne at miljøarbeideren vår hadde sagt dette. Trude var klart avvisende til kontakt. Et par dager senere snakket saksbehandler med damen hun var hos som sa at hun ikke hadde økonomiske muligheter å forsørge hele familion som var på besøk, kunne hun få økonomisk bistand fra Barneverntenesten til dette? Jeg sa at Trude kunne få økonomisk hjelp om hun ønsket det, men da måtte hun ringe Saksbehandler å be om dette. Trude ringte tilbake og var ergerlig for at sakbehander hadde sagt dette til venninde. Hun sa at hun trengte penger men at hun ikke ville ta imot penger fra barnevernet. Hun ville ta imot penger fra sosialtenesten. Jeg formidlet kontakten videre til Sosialtenesten da det var dagen før juleferie. Hun tok da imot penger derfra. Sakbehandler ble blankt avvist fra Trude.
22.12.06
Mormor (mor til Trude) ringer Hun forteller at hun er bekymret for Trude og barna. Trude har rømt til ei dame som er alkoholikar. Mormor vet ikke om det er helt bra at hun er der. Mormor sier at Gudmund og Frøydis er igjen i huset med far, men "de klarer seg". Rune skal ha forsøkt å hente barna hos Damen Trude var hos men det hadde misslyktes, de hadde klart å lure de to barn Rune hadde med seg ut av bilen og inn i et nabohus av der mor nå var. Politet skulle vert tilkalt og hadde vist Rune bort. Trude ville snakke med Rune om at Balder og Idun skulle få ha kontakt med dem men Rune hadde svart at han ville skilles. Mormor hadde sagt at Trude måtte ta imot hjelp fra barnevernet, men Trude hadde blitt rasende og kallt henne en alkoholiker. Balder skal ha fortalt mormor at far har sparket og slått mor og barna opp gjennom årene.

Mormor ringer igjen 27 des. og forteller at mor har flyttet tilbake til far igjen (2. juledag)mormor forteller at far hjemme kaller Balder for "Satan" og sier at Idun er død til småsøsknene. Balder vil beskytte mor . mormor forteller at Rune skal ha sparket mor for hun har spist for mye leverposdei.
Hun syns familien lever verre enn på 1800 tallet. Far vøler ikke på det gamle slitte huset.Gudmund må skjule at han har telefon for foreldrene, hall må langt ut i skogen for å range. Mormor ber barnevernet gripe inn.

På hjemmebesøk hos Margret(der Trude var i julen) forteller hun at Trude hadde et svært sort merke på baken. Dette hadde far gitt henne ved å sparke henne.Hun forteller om oppholdet der, om far som kommer for å hente dem. Dette er en belsatning for M som har sitt å stri med. 2 juledag får hun sammenbrudd og bare gråter. Hun forteller Trude at hun tror det er best for henne å dra hjem. Hun klarer ikke å ha alle der. Trude drar hjem.

På bakgunn av opplysningene i saken ser barneverntenesta at de har så mye opplysninger i saka som de syns er alarmerende at b.v.t. velger å ta kontakt med dr. Kleiven for å få en sakkyndig vurdering av fars psykiske helse på bakgrunn av bekymring for barna i denne situasjonen. Kleiven sier seg villig til å snakke med Rune Hansen for å få en samtale og vurdere om det er grunnlag for tvangsinnleggelse av Rune. Han ber om at politiet i Vindafjord bistår han i å hente ut Rune, for å ta han ut til sitt -legekontor for vurdering. På bakgrunn av opplysninger i saken som ligger vurderer barneverntenesta sammen med politiet at det er usikkert hvordan far vil reagere på uthentingen fra heimen.Politiet besluttar difor at flere politifolk bistår i dette arbeidet., og at det

--->  

 

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---