--- Denne side:  Side-161-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 09.01. 2008, Ingeborg Nyland         
---
             
---

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen, Gudmund - 100591 26135

 
09.0l. 2007 IKH Telefonsamtale med politiet

Drøftar med politiet om bistand til å reisa til familien i dag for å vurdera situasjonen. Får beskjed om at dei ikkje kan bistå oss i dag, og at det er ein påkjenning for politiet å vera med på slike oppdrag. U.t. vurderar at me ikkje kan gjera noko utan hjelp frå politiet, og at barneverntenesta åleine ikkje greier å overtala mor til i ta imot hjelp. har bedt bufetat om å halde klar beredskap til alle borna og mor. Hadde håpa å få mor med friviljug, men vuderar no at ho har overteke far sin rolle i heimen, og vil beskytta barna mot barnevernet.

vurderer no at me kan skada meir enn hjelpa, om me prøver å ta kontakt utan å henta alle ut med hjelp av politiet.---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---