--- Denne side:  Side-162-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 10.01. 2007, Iren Konstance Hebnes - side 1 av 1        
---
             
---


UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonlD: 843 - Hansen, Gudmund - 100591 2613510.01.2007 IKH Telefonsamtale frå Schnabel

Mona Schnabel ringer hjem til underteikna i går kveld og var fortvila fordi mannen hennar Per, var blitt bedt om å kjøra Trude Hansen og borna til ei ferje. Arne Ødegård skulle og vera med å kjøre familien. Mona ville ikkje at mannen skulle vera med på dette, då dei visste at barnevernet hadde vore i hemen og ville hjelpa til. Det ville vera feil no dersom mannen var med på at dei kunne halde seg i sjul. Trude hadde tidlegare på kvelden teke borna med seg, og fore til skogs, då dei trudde at b.v. kom igjen i kveld. Ho lurte på kva underteikna meinte. Ut. bad dei om ikkje å kjøra familien ein stad dersom dei ikkje var trygge for at det det var til ein plass/familie som kunne ta vare på alle på ein skikkeleg måte. M.S sa eg kunne få snakka med mannen Per som opplyste om at det truleg var ein familie av same slaget. Han var no bekymra sidan Trude hadde gøymt seg bak eit bussskur ved Tindeland då ho kom heim etter nyttår. Han sa at Trude var heilt forblinda av mannen, og at ho veksla for og imot mannen. Mormor har fortalt at Fmilien har kontakta ei dame frå Oslo som skal hjelpe til med å smugla far

ut frå sjukehuset.mor vil bli køyrt til ei ferje og der det går buss vidare mot Bergen. dei har truleg nokre ekstreme vener i hardanger Per beskriv at mor er hysterisk og at ho treng hjelp. Ho er hjernevaska av mannen, som ikkje har ein rasjonell tanke i hovudet.. Dei har heilt meldt seg ut av samfunnet. mor ynskjer ikkje å bruka pengene ho fekk av barnevernet. B.v. er fiende nr. 1. U.t. seier at barnevernet ikkje gjer noko utan at advokaten deira vert kontakta fyrst.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---