--- Denne side:  Side-163-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Meldingsskjema side 1 av 1         
---
             
---

Helse Fonna

-Førstevalg for framtidas pasient      /N


MELDINGSSKJEMA TIL BARNEVERNSTJENESTEN


I ...VINDAFJORD....... KOMMUNE 


(((STEMPEL + PÅFØRT: )))

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM.

Innk. 15 JAN 2007

Saksnr. 07/110 L.nr. 2006000037

Arkiv nr.   Saksh.                

Juridisk grunnlag:


Lov om barneverntjeneste § 6.4.2 og &.4.3. ( ekstern )     


Offentlige myndigheter skal av eget tiltak uten hinder av taushetsplikt, gi

opplysninger

til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til i tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsogssvikt”

Også yrkesutøvere i medhold av Lov om helsepersonell med videre, Lov om psykisk helsevern………plikter å gi opplysninger etter reglene i andre ledd”.


Med bakgrunn i ovenstående, vil Haugesund sjukehus, Psykiatrisk klinikk, meddele vår bekymring for bamet/barna til:


RUNE HANSEN …….f 6/12 – 55 adr. 5568 VIKEBYGD  Barns navn:  SYV HJEMMEBOENDE  BARN


Bakgrunn for vår bekymring:

Pat. indlagt iflg. § 3.6 & 3.8 (§§-nr iflg ”gamle” fHL) dvs observasjonsparagraf, hver del under indlæggelse og ophold fremkommer usikkerhet om barnenes situation i hjemmet. Pat. obvernens mhp olgurele, om det drejer sig om en paranoid schizofreni (OBS, at diagnosen ikkje er sat endnu.)


J.Nocon

behandler

/  JAN NOCON

OVERLÆGE


Kopi av denne melding til: Klinisk sosionom Andreas Urrang Simonsen. koordinator i barnevernsaker i døgnseksjonen


---
Helse Fonna

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---