--- Denne side:  Side-164-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 17.01. 2007, Ingeborg Nyland - side 1 av 1        
---
             
---

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 Hansen. Gudmund - 100591 2613517.01.2007 INY. møte med advokat og mor 17.01 07


Trude og Rune Hansen ei- kalt inn til møte med barneverntenesten sammen med advokaten sin Kvilhaug. Barneverntenesta ønsket et møte med familen etter innleggelsen av far på psykiatriske 08.01.07. Far kom ut fra sykehusinnleigelsen etter fem dager. Far har blitt utskrevet etter klage til kontrollkomisjonetn på tvangsinnleggelsen. Bare mor og advokaten møter.

Vi går i møte gjennom det som skjedde 08.01.07. Mor forteller at dette var en vanskelig opplevelse. Hun og advokaten retter sterk kritikk til barneverntenesten for det inntrufne. Barneverntenesten går gjennom bakgrunnen for at de aksjonerte. Barneverntenesten formidler til mor at de er bekymret for både henne og barna på bakgrunn av de meldingene som er kommet inn den siste tiden. Mor tilbakeviser at hun er blitt misshandlet av far men sier de er i konflikt rundt samver med de eldste barna. Hun sier de kanskje skal skilles som følge av dette. De er nå likevel sammen og har det bra.


Advokaten vil gå gjennom bekymringsmeldingene som er kommet inn. Han forteller mor om mormors bekymring til tross for at mormor instendig har blitt bedt om å få være anonym. Til dette sier advokaten at alt må på bordet. Han ber om å få de andre anonyme meldingene som er kommet.


Vi går gjennom noe av matriellet som er kommet inn, om tidligere meldinger i saken, sakkyndige rapporter fra Skaun osv. Barneverntenesten i Vindafjord opplyser om at de vil bruke en sakkyndig til å vurdere barnas

livssituasjon. De ønsker å snakke med barna og foreldrene. Noe mor og advokat sier er uaktuellt.


Barneverntenesten tilbyr familien hjelpetiltak. Mor takker nei til dette. Det eneste Advokaten råder familien til å ta imot fra bamevemtenesten er at de bygger nytt hus til familien. Ellers trenger de ingenting.


Partene skilltes etter et fire timer langt møte, uten at partene hadde kommet nærmere en løsning eller et samarbeid.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---