--- Denne side:  Side-169-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
 

Heise Fonna Besøksadresse: Postadresse: Telefoner:

Karmsundgt. 120 Postboks 2170 Telefon: 52 73 20 20 Org. nr. 983 974 694

5528 Haugesund 5504 Haugesund Telefaks: 52 73 20 19


(((STEMPEL + PÅFØRT:)))

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM.

Innk. 20 FEB 2007 J.nr.230/07

Saks nr. 07/281 L.nr. 2006000037 JN/st

 Arkiv nr. Saksh. I.N.

Fra:

Overlege Jan Nocon,
Psykiatrisk klinikk,
Helse Fonna, Haugesund sykehus


Til:

Barneverntjenesten

Vindafjord Kommune
5586 VikedalVedrørende Rune Hansen, f 06 12 55 ***** (rlh: f.nr.)


Svar på henvendelse datert 22 01 07.


Pasienten et oppvokst i Trondheim. Har fullført grunnskole, men yrkesrettet utdanning gikk ikke. Ble uføretrygdet -79, 24 år gammel med diagnosen Schizofreni, og har deretter drevet litt med gardsbruk. Er gift og har 9 barn i alderen 9 måneder til 20 år, hvorav de 2 eldste et flyttet hjemmefra. Har 2 søstre og 1 mor som han har sporadisk kontakt med. Familien et preget av at det har vært snakk om gjentatte flyttinger rundt i landet.

I forbindelse med opphold Skaun kommune, voldsom konflikt. Både Politi, Trygdeetat, Helse- og sosialetat, Skoleetat, Mattilsyn og Barnevernet var involvert. Det fremkommer at pasienten følte seg ovelvaket i huset, og telefonavlyttet.


Aktuelt har familien isolert seg på et lite småbruk ved Vikebygd de siste 4 år. Alle barna et født i hjemmet med pasienten som forløser, og pasienten har hjemmeundervisning for samtlige barn. I forbindelse med et tilsyn fra Mattilsynet ble det for 1 1/2 år siden sendt bekymrngsmelding til Barnevernet, og det har deretter vært tiltagende konflikt med Barnevernet. Pasienten har forøvrig tenkt seg å lage Edens hage i Vikebygd med vektlegging på matnyttige planter og bygge opp et trivselssamfunn for barn i alminnelighet.


Pasienten mener at Barnevernet har trakassert spesielt den eldste sønnen, Balder 20 år.


Det har vært konflikt intrafamiliært etter at de 2 eldste barna flyttet hjemmefra, hvor det i en overgang har vært snakk om at pasienten bar forbudt eldste sønnen og moren å se hverandre, og for øvrig forbudt de 2 eldste barna å besøke familien fordi han mener at disse har brutt bud i Bibelen om å elske sin far og mor. Herunder har det angivehg vært snakk om at moren skulle ha forlatt hjemmet og det har vært oppfattet av pasienten om komplottdannelse mellom moren og eldste sønnen Balder. Pasienten har involvert Barnevernet i komplottet, etter som han mener de skal ha forsøkt å overtale kona, formedelst god betaling og frigjørelse fra pasienten, og at Barnevernet skulle få Sosialtjenesten til å møte kona på en bensinstasjon for å gi henne penger til dette. Dette var en historie som pasienten fortalt i forbindelse med innleggelse, og den var ganske usammenhengende.


Anngående hjemmeundeivisning ser pasienten seg absolutt kompetent. Det samme gjelder fødsler i hjemmet hvor han har gitt uttrykk for at han et særdeles erfaren på området, og at det skulle


--->  ---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---