--- Denne side:  Side-174-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 23.05. 2007, Ingeborg Nyland - side 1 av 2        
---

             
UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen, Gudmund - 100591 26135

23.05. 2007 INY Samarbeidsmøtet 23.05.07

Til stede på møte var Danielle Reistad, Lærer på Steinerskolen, Gudmund, Idun og Balder og undertegnede. Vi åpnet møte med å snakke litt om situasjonen da vi møttes sist (16.mai). Gudmund sa at situasjonen har endret seg noe siden sist. Nå støttet moren hans han i at han skulle få gå på skolen. Faren var imot. Gudmund hadde vert hjemme å hentet noen klær. Faren hadde oversett han og ikke snakket til han.

Balder fortalte at det hadde blitt vanskelig da de var hjemme dagen før. Mor hadde invitert dem hjem for far var ute og kjørte. Idun og Balder sa at de ikke var velkommen hjem på besøk lenger. Det var bare en liten stund etter jul, Balder sa at far da hadde følt seg presset til å godta dem slik situasjonen var. Han hadde gjennvunnet kontrollen i familien og nå var de ikke velkommen hjemme lenger- av far. De reiste likevel inn på besøk når faren ikke var hjemme. Balder fortalte at far hadde sagt at han ville skille seg fra mor om Gudmund begynnte på skolen. Gudmund sa at faren hadde dratt for å ta ut skilsmisse dagen før men hadde glemt vielsesattesten. Balder og Gudmund hadde vert på besøk da far kom hjem. Mor hadde vert redd. Da far og Balder begynte å diskutere løp hun og gjemte seg. Far hadde sagt at Baider var uønsket der. Balder hadde svart at mor ønsket han hjem på besøk så derfor var han der, far hadde sagt at han skulle gå men Baider ble sittende. Faren hadde da begynnt å dra han med seg mot parkeringsplassen. Balder hadde sagt at det var unødvendig å bruke vold. Faren gadde tatt opp en staur og spurt om han måtte bruke den på han for å få han til å gå? Balder hadde ringt til politiet, de holdt på med noen andre og kunne ikke komme. Han ble bedt om å ta kontakt senere. Mor hadde kommet tilbake med et par naboer som hadde snakket med far. Balder ringte til politiet igjen, de snakket med både mor og far. Far hadde lovet å ikke være voldelig når de gikk. Gudmund ble igjen hjemme i natt for å beskytte mor, hun var engstelig. Det hadde vert rolig etter dette. Far hadde behandlet Gudmund som luft. Idun hadde ikke vert hjemme da dette skjedde, hun hadde tatt en tidligere buss hjem og en tidligere buss tilbake til haugesund. Balder satt på med politiet til Haugesund. Balde sa at han ikke anmeldte situasjonen denne gang men la han hånd på han en gang til kom han til anmelde han for vold.


Vi snakket om bosituasjonen til Gudmund. Gudmund sa at han ønsket å ha hybel i byn og reise hjem i helger. Han hadde bestemt seg for å gå på skole. Danilelle sa at da måtte han bo slik at han fikk ro rundt seg selv slik at han kunne få gjøre lekser. Gudmund vil bo hos Balder. Jeg sa at ingenting var avgjort enda men at jeg ikke så situasjonen var slik at det var lurt at han bodde hos Balder. Balder tok ikke ansvar for Gudmund sa Idun. Idun forsøkte men Gudmund ville ikke lytte til hva hun sa. Jeg sa at det var et stort ansvar å ha en lillebror boende og skulle ha ansvar for han. Hva om noe skjedde med Gudmund? at han kom i slåsskamp og ble skadet? ”Ja, der hører du” sa Idun og dunket borti Gudmund som smilte og så bort. Gudmund kan ikke bo hos Balder sa Idun, han bryr seg ikke om hva Gudmund gjør. Balder sa at ”alle har en fri tanke”, han fortsatte med å si at han hadde sagt til Gudmund at han ikke kunne være ute på byn etter kl. 24.00. Idun sa at Balder ikke hadde gjort noe om Gudmund ikke hadde kommet hjem.

Jeg spurte Gudmund hva han tenkte om at også han kunne bli nektet å komme hjem slik søsknene ble.

Gudmund sa at han ville se situasjonen ann. Det var så mye som skjedde nå. Han ville reise hjem på lørdag å se hvordan det gikk.

Balder sa at advokaten til foreldrene hadde sagt at mor kom til å miste barna til barnevernet om foreldrene skillte seg. Jeg sa at det ikke var slik at det var noen grunn til å tenke omsorgsovertagelse om noen skillte seg. Da ville halvparten av barna i Norge være under barnevernets omsorg.

Læreren sa at han hadde hatt mange samtaler med Balder og Idun det siste året, det var mye for dem å bearbeide og finne ut av. Balder hadde utviklet seg enormt det siste året men hadde likevel mange ting å ta tak i fremdeles, det handlet om utvikling. Balder sa at han håpet aldri han sluttet å utvikle seg. Læreren sa videre at og Idun hadde hatt store ting å ta tak i, det var en stor omvelting for dem å begynne det nye livet de hadde begynnt på så annerledes enn det de var vant til. Idun og Balder bekreftet dette. Skolen krevde innleveringer på tiden, at de kom friske og uthvilte og at de hadde mat mv. Det var mange ting som måtte på plass. U.t sa at det var en stor utfordring å få disse tingene på plass. Gudmund sa at det var mange 16 åringer som bodde for seg selv. U.t sa at

 

--->   


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---