--- Denne side:  Side-175-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 23.05. 2007, Ingeborg Nyland - side 2 av 2        
<---
             
 

de hadde et sikkerhetsnett rundt seg om noe skulle skje.

det ville være enten barneverntenesten i Vindafjord eller Haugesund som var naturlig at hjalp Gudmund med det han trengte. Gudmund sa at han ikke ville melde flytting men bo noe i Haugesund på hybel, og noe hjemme hos mor og far. Vi ble enige om å møtes igjen 1. juni kl. 14.30. Balder og Idun skulle være med på møtet.


Da eg snakket litt med lærerne etter møte sa læreren at mor hadde ringt dagen før og sagt at hun var skuffet over at de ikke hadde dratt henne med på diskusjonen om skole. Hun ville bli tatt med som forelder, at de regnet med henne og. Hun forstod ikke hvorfor barneverntenesten ble kontaktet og ikke hun. Jeg bad skolen formidle til mor også hun var velkommen til å delta på møtet vi skulle ha 1. juni om hun ønsket.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---