--- Denne side:  Side-176-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 24.05. 2007, Ingeborg Nyland - side 1 av 1        
---
             
 

UTSKRIFT FRA JOURNALPersonID: 843 - Hansen, Gudmund - 100591 26135
 

24.05.2007 INY Telefonsamtale med politi i Vindafjord v. Skjold 24.05.07

Politi Skjold fortalte at de var blitt tilkallt 22.05.07, av Balder, da mor var redd for far. Da Balder kom hjem til huset i Vikebygd var far ute og kjørte. Da han kom hjem hadde det blitt "ståhei". Far var sint over at Balder var der. Far reagerte sterkt på at han var der og ønsket han vekk. Han hadde gått til fysisk angrep på Balder. Balder hadde sagt til politiet at han ikke ønsket å anmelde angrepet.

Politiet var mer opptatt av Gudmund, om han var kommet seg på skolen dagen etter, om de hadde latt han dra, det ville de følge litt med på. Jeg sa at jeg hadde snakket med han dagen etter på skolen.

Politiet sa at nå ville far skilles.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---