--- Denne side:  Side-177-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift fra journal 01.06. 2007, Ingeborg Nyland - side 1 av 1        
---  

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen. Gudmund - 100591 26l35

01.06.2007 INY Telefonsamtale m. Lærer Steinerskolen 01.06.07


Det lå et ubesvart anrop på telefonen min da jeg kom inn på kontoret. Jeg ringte dette nr. opp igjen og traff læreren på Steinerskolen. Han fortalte at mor hadde ringt han og ville være med på møtet.Hun hadde virket positiv, men det ble bare verre og verre da far kom inn i bilde. Læreren kunne høre at far kom inn i rommet og snakket i bakgrunnen når hun snakket med han i telefonen. Læreren hørte at hun endret holdning i telefonen da far var i bakgrunnen. Hun hørte han snakket til henne. Læreren spurte om det var hun eller far som svarte, hun sa at far ikke var til stede i rommet.

Meningen var at Rune skulle passe ungene mens Trude var på møte, nå endret det seg og han ville være med. Læreren sa at han ikke ønsket Rune der for å sitte i endeløse diskusjoner. Mor sa at skolen hadde gått omveier rundt familien da Gudmund begynnte på skolen og hadde kontaktet barnevernet, skolen hadde svart at de var blitt kontaktet av oppfølgingstenesten som hadde kontaktet barnevernet.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---