--- Denne side:  Side-179-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Referat Steinerskolen Ingeborg Nyland, datert 09.07. 2007 - side 1 av 2        
---

VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta


Ikkje offentleg


Til:

Rune og Trude Hansen

Tindeland

5568 VIKEBYGD

Vår dato:    Arkiv: 06/37 - 47    Sakshandsamar: INY    Dato: 09.07.2007

Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 15.06.07.


Desse møtte:

Gudmund Hansen

Foreldrene Trude og Rune Hansen.

Frå skulen : Vahan Babayan

Danilele Reistad

Frå barneverntenesta: Ingeborg NylandStarta møtet med å gå gjennom referatet. Far hadde med referat frå forrige møte med kommentarer og rettingar til det som var skrevet. Refererer til nokon av punkta, viser ellers til referat frå far som alle på møtet fekk utdelt.
Retting : Far har ikkje kalla lærarane på Steinerskulen inkompetente men seier at Steinerskulen som andre offentlege skular ikkje på nokon måte gi nokon av barna deira dei kvalitetar og den kompetanse som deira heimeskule gjer. For far og mor hadde det vert direkte uansvarleg å senda barna deira til ein offentleg skule. Han sa at Gudmund gjekk i ein betre skule heime og at med realkompetansen han fekk der kunne han bli akkurat det han ville.


Gudmund seier på punkt der det vert hevda at han vart lokka av syskna å byrje på skulen, at han ikkje vart lokka av syskna til dette.


På punkt om mor si manglande utdanning, presiserer mor at ho har utdanning, men at ho er heimeværande.


På punkt om Gudmund har rett å gå på skule seier far at det heller burde vert formulert slik: men er det slik at Gudmund etter lova har rett å gå på steinerskulen imot den eine eller begge foreldra sitt ynskje ?
Far ynskjer ikkje å forholde seg i strid med landets gjeldande lovar. Far seier litt seinare i referatet at dei forstår Gudmund etter lov har rett til å gå på skule etter eige val, men far spør om Gudmund får lov å gjer dette mot foreldras vilje?
Ingeborg N seier til det at så lenge Gudmund er under 18 år har foreldra ansvaret for han. Ho viser visar til lov om barn og foreldre § 30 som omfattar innhaldet i foreldreansvaret. § 30, 2-ledd: ”dei som har foreldreansvaret, er skyldige. til å gje

 
--->   


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---