--- Denne side:  Side-181-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Brev fra Steinerskolen Hsaugesund 27.06. 2007 - side 1 av 1        
---

(((STEMPEL + PÅFØRT:)))

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIAIADM.

Innk. 28 JUNI 2007

Saksnr. 07/815 L.nr. 06/37

Arkiv nr. Saksh.


       
Fra:
      
Steinerskolen Postboks 467, NO-5501 Haugesund Telefon: 52 70 85 60 - Telefax: 52 70 85 68. 
SR-Bank: 3330 05 58300 - Cultura Sparebank: 1254 05 06149. Org.nr.: NO 871 556 032. 


Til:

Trude og Rune Hansen

5568 Vikebygd


Ang opptak for skoleåret 2007/08

Som dere ser av vedlagte kopi har deres sønn, Gudmund Hansen, fått tilbud om skoleplass ved Steinerskolens videregående trinn fra høsten 2007, under forutsetning av at dere begge to bekrefter skriftlig at dere er villige til å samarbelde med både skolen og barnevernet i forhold til Gudmunds skolegang. 

Vær vennlig og returner vedlagte underskriftsark/bekreftelse til skolen innen 10.8.07. 


Haugesund, 27.6.2007

Med vennlig hilsen,

Daniele Reistad,  (+ underskrift)
Videregående koordinator 

Vahan Babayan  (+ underskrift) 
 Kontaktlærer 

Vedlegg:

- kopi av brev til Gudmund

- underskriftsark/bekreftelse


Kopi:

- Barnevernstjenesten i Vindafjord


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---