--- Denne side:  Side-183-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 2 av 35:
---        
<---

   INNHOLD

Sakens bakgrunn + mandat ………………………………...s.3

Grunnlaget for vurderingen ………………………………...s.3

Innhentede opplysninger ………………………………..s.4

Resyme fra samtale med Jens Tveit 19.04.07: ………………...s.15.

Resyme fra samtale med Brit Nelly og Arne Tveit 19.04.07: ….s.18

Resyme fra samtale med Sigve Bøe 20.04.07: ………………...s.20

Resyme fra samtale med Arne Borgemyr 25.04.07: …………...s.22

Resyme fra telefonsamtale med Marta Straume 27.08.07: ……..s.24

Resyme fra samtale med Per Schnabel 29.05.07: ……………s. 24

Resyme fra samtale med Balder og Gudmund 30.08.07: ……..s.27

Resyme fra samtale med Else Synnøve Hansen 02.09.07: ……..s.29

Sammendrag vurdering ……………………………………….s.29


--->


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---