--- Denne side:  Side-189-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 8 av 35:  
------        
             
<---

Trude var da 34 uker gravid. Hun hadde blitt anbefalt av dr. Schou å ta kontakt med jordmor. Etter dette var hun hos meg to ganger til før hun fødte.---

­Pga at Trude fortalte at hun hadde blødd en del i forbindelse med noen av fødslene, oppfordret undertegnede dem til å føde på sykehuset. Jeg diskuterte med overlegen på fødeavdelingen om å legge forholdene til rette slik at Rune kunne ta imot med jordmor til stede. Dette ønsket ikke foreldrene , men de takket for omtanken. Paret ønsket hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødselen, og vi avtalte at de skulle ta kontakt når fødselen var over.

Hjemmebesøket gjennomførte vi fredag 17. mars 2006.


Brev fra Skjold helsestasjon datert 02.08.06


Trude Monica og Rune Hansen tok kontakt med helsestasjonen 6. mars. Trude Monica hadde født ei jente 28. februer hjemme. I ettertid hadde hun fått symptomer på brystbetennelse, vært hos lege og kom nå for å låne brystpumpe. Foreldrene fortalte om en fin fødsel uten komplikasjoner. De sa jenta veide vel 3 kg, og virket frisk. Vi avtalte telefonkontakt seinere i uka for å følge opp mors tilstand, og for å avtale hjembesøk.

Telefonkontakt den 8. mars: brystbetennelse på vei tilbake, vi avtalte hjembesøk den 17.mars, sammen med jordmor.

17. mars: Jordmor og helsesøster kom på hjembesøk, og ble tatt vel imot av far og de eldste barna på tunet. Vi ble invitert inn, der mor satt sammen med lillejenta og de andre barna. Mor fortalte jordmor og helsesøster hvordan fødselen hadde vært. ---


Samspill i familien:

Under besøket var alle barna tilstede hele tida. Vi ble tatt godt i mot, og hilste på alle familien. De satte tydelig pris på å få besøk, og vi fikk mat og drikke som de eldste barna stelte i stand. Atmosfæren i hjemmet var rolig, og kommunikasjonen i familien bar preg av respekt og harmoni. Samspill mellom mor og far var upåklagelig. Barna snakket både med hverandre og med foreldre og oss. De var stolte over lillejenta. Barna var ivrige etter å vise oss og fortelle ulike ting, og virket åpne, glade og fortrolige. De fortalte oss om interesser og hobbyer, ferieturer og plantelivet på gården. Flere av barna spilte div. instrument. De var også opptatt av data, bøker og intenett.


Boforhold:

Vi la merke til at familien bodde trangt. Vi var kun i første etasje og så gang, kjøkken og stue. Første etasje bar preg av plassmangel. Det var likevel sitteplasser til hele familien og oss. Inventaret var slitt og gammelt, men funksjonelt. I stua var det både TV, data og musikkanlegg. Jordmor og helsesøster la begge merke til at renhold og orden var dårligere enn det en normalt ser i hjem, men vi har ikke vurdert det som skadelig for helse eller trivsel. Barna hadde klær som bar preg av mye gjenbruk, men klærne passet til dem og var funksjonelle. Hygienen til bama så ut til å være tilfredsstillende.


Andre forhold:

---- Jordmor eller helsesøster kan ikke gjøre rede for hvert barn individuelt, men har heller ikke observert noe som gjor oss bekymret mtp. barnas helse, trivsel eller utvikling.


Andre kontaktpunkt


8.---> 

  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---