--- Denne side:  Side-188-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 7 av 35:
------        
             
<---

forholdet sitt, vedrørende nevnte tema. De venter et barn til i november måned, og ser fram til dette.


Når det gjelder både nåtid og framtid er foreldrene bekymret vedr. økonomiske forhold. Fram til September -92 hadde de ikke økonomiske problemer. Etter dette fikk de uventede utgifter p.g. a. en bilreparasjon og omstendighetene kring barnevernsaken, og har måttet krite på butikken, låne av naboer og overtrekke konto. De har kommet på etterskudd. Når de nå får inntekter, må de betale gjelda de har opparbeidet og regninger, og da er kontantene oppbrukt. I perioder har strømmen og telefonen vært avstengt og de har måttet slakte dyr fordi de ikke hadde penger til mat. De har sjelden råd til klær eller sko, og må begrense matinnkjøp slik som pålegg og lignende. De legger vekt på å ikke snakke om økonomi når ungene er tilstede.-OPPSUMMERING MED FORSLAG TIL HJELPETILTAK

Som en oppsummering av ungenes hverdag og hvordan denne virker inn på ungenes utvikling, vil vi konkludere med at både Gudmunds, Iduns og Balders utvikling pr. i dag virker tilfredsstillende , både følelsesmessig , intellektuelt, motorisk og sosialt. Ungene har imidlertid noen særlige utfordringer p. g. a. familiens særegne livsstil, som handler om å mestre sosial omgang med andre unger og voksne. De trenger på dette utviklingsområdet foreldrenes særlige oppmerksomhet, støtte og oppmuntring. Da vi drøftet dette området med foreldrene nevnte de at ungene har vært med på "sanglek", og at de kunne tenke seg å delta på musikkskole, speider eller 4H. Vi vil understreke at slike aktiviteter kan være med på å støtte opp om ungenes utvikling på det sosiale området. Dersom foreldrene ønsker praktisk eller økonomisk hjelp for å få ungene med i slike aktiviteter, anser vi slik hjelp som, nyttig for ungene.

Foreldrene har også en uffordring sammen med skolemyndighetene , som handler om å legge til rette og holde i gang et tilfredsstillende skoleopplegg for Balder, og seinere for de andre barna.

Når det gjelder ungenes totale omsorgssituasjon vurderer vi også at denne pr. i dag er tilfredsstillende. Når vi skal vurdere hvordan omsorgssituasjonen for ungene vil utvikle seg framover, synes det pr. i dag å være noen områder som foreldrene med evt. bistand fra hjelpeapparatet bør arbeide med. Disse områdene handler om å komme á jour økonomisk, og gjerne få investert i bad og varmt vann. I tillegg at foreldrene arbeider videre med de kommunikasjonsproblemene de ennå sliter med, enten på egenhånd eller med bistand fra Familievernkontor. Dessuten har som tidligere nevnt, familien sammen med brnevernet en felles utfordring som handler om å få klarhet og beslutning kring barnevernsaken.Brev fra Sveio Kommune, sosialavdelingen datert 19.07.06.

Familien Hansen kom til Sveio kommune februar 1996. 12. november 1997 kom det ei bekymringsmelding til barneverntenesta på Balder, Idun, Gudmund, Frøydis og Sofie. I sluttrapporten av undersøkinga kjem det fram at det ikkje finnes grunnlag for å påleggja tiltak etter lov om barneverntenester kap. 4. Etter dette kan eg ikkje sjå at barneverntenesta i Sveio kommune har hatt ytterligere kontakt med familien.---


Brev fra jordmor i Vindafjord datert 02.08.06

U. t. møtte Trude Monica og Rune Hansen første gang 18.01.06.


7
--->

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---