--- Denne side:  Side-206-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 16 av 41:
------        
<---
             
 

Tveit, sa at han kunne ta kontakt med barnevernet. Hansen fryktet barnevernet og Tveit ønsket å kunne fungere som en støtte.


Etter en tid ble Hansen innkalt til møte med barnevernet. Da var det yngste barnet nyfødt. På møtet med barnevernet tok Hansen også med seg den eldste sønnen og en av jentene. Hansen ba om lov til å ta opp på lydbånd hele møtet; så skulle den eldste sønnen skrive ref. fra møtet . Han skulle skrive alt, inkludert kremting. Dette ble i etterkant av møtet skrevet ned i detalj av sønn til Hansen , og distribuert på CD. Dette møtet ble langvarig og lite konstruktivt, etter Tveits mening. Møtedeltakeren snakket ofte forbi hverandre. Hansen kommenterte bl.a. barnas svar og faren fnøs av barnas uttalelser. Dette har han også gjort overfor barna ved andre anledninger, bl.a når de har vært på besøk hos Tveit.


Rune Hansen kjører ofte omkring i bilen sin, forklarer Tveit. En kveld kom han på besøk til Tveit . Han var da alene og sa at han hadde vært i byen.

Mens han var der ringte de til ham hjemmefra . Han sa at han snart skulle komme, og at han hadde kjøpt is til barna. Til tross for dette ble han sittende hos Tveit i flere timer. Da hadde han vært hjemmefra hele dagen. Tveit har inntrykk av at Hansen i liten grad legger merke til eller tar hensyn til tiden.

Hansen vil gjerne snakke om barnevernet , som han er sterkt kritisk til, og han snakker om politikk og religion. Han blander gjerne sammen åsatro , indisk religion , det gamle testamentet m.v., og er interessert i å diskutere dette. Han er også sterkt opptatt av negative forhold i samfunnet som rus og kriminalitet.

Hansen har vært skeptisk til å snakke med Tveit om barna sine , og har også sagt til Tveits svigerdatter at han mistenker Tveit for å stå i ledtog med barnevernet.


Tveit har vært på besøk hos fam. Hansen et par ganger. Da har barna oppført seg greit og de har virket normalt kledd . De bor svært trangt og huset virker overfylt, men det synes som om de likevel har oversikt. De har også innredet et rom i eldhuset til den eldste datteren. Hansen har gitt uttrykk for at han ikke synes familien har behov for vannklosett eller innlagt vann.

Tveit har ikke sett noe som peker i retning av at familien har struktur på dagene eller m.h.t barnas undervisning/skolegang. En gang kom Tveit dit midt på dagen, og da hadde et av barna nettopp stått opp. Da Tveit en gang snakket med Hansen om leggetider, snakket Hansen dette bort. Der er ingen drift på garden, men de har frukt og bær som de høster.

Likevel ser det ut til at barna leser mye , og noen av dem kan flere språk. Barna framstår høflige , og virker mer enn vanlig "driller”. Hansen opptrer svært patriarkalsk overfor barna.


I jan.-07 hadde Hansen et leserinniegg i en lokalavis. Der forsvarte han mannens plass i hjemmet, og framholdt at mannen skal ha det avgjørende og bestemmende

ordet i hjemmet.

En gang da Tveit var på besøk hos Hansen fikk de i gang en god samtale , og denne gangen var ogsa Trude aktivt med i denne samtalen. Da ble hun irettesatt av mannen, og han anklaget henne for å sympatisere med barna når de opponerte mot faren. Da sa Trude at hun ville ta seg sammen.


16.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---