--- Denne side:  Side-207-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 17 av 41:
------        
<---
             
 

Tveit beskriver Hansens "ideologi" som drømmerier og som et eventyrland. Han har ideer om at han skal plante mange ulike planter og vekster , og bruker mye penger på innkjøp av slike. Videre har Hansen en ide om at familien skal være selvberget Ofte for han likevel ikke plantet dem ut, og da visner gjerne plantene. Tveit har også observert settepoteter som burde ha vært i jorden for lang tid siden. Generelt er inntrykket at de har mange planer, men at de for lite gjort.


På eiendommen til fam. Hansen er der mye tømmer. Noe av dette har blitt sagd ned, og planen har vært at dette skulle brukes til å bygge på huset, og Rune Hansen og en av sønnene reiste også i den anledning til Voss for å lære seg rafting. Tveit oppfordret Hansen til å gå i gang med dette arbeidet, og lånte Hansen en talje som­ ville kunne gjøre arbeidet lettere. Arbeidet har likevel ikke kommet i gang.

Hansen kjøpte seg også en trebåt med påhengsmotor. Dette var for ca. 3 år siden. Denne lå lenge ute, og Tveit sa til Hansen at båten burde bli dradd pd land og bli vedlikeholdt. Han fikk også låne talje av Tveit til dette formålet. Dette ble utsatt. De skulle angivelig bruke båten til fisking, men Tveit tror ikke at de noen gang har gjort defte.

Hansen beskriver seg selv som meget dyktig til det meste.


Barna i fam.Hansen er aktive og er med på ulike aktiviteter.

En av døtrene ble tilpudt jobb som budeie på en seter . Dette støttet Tveit henne i, men faren mente det ville være bedre for jenta å være hjemme. Der blir alt som barna leser og ser av filmer sensurert av faren. Selv har Hansen opprettet en hjemmeside på internett.

Rune Hansen, mener at barna må beskyttes mot alt det vonde i verden, og han motsetter seg derfor at de skal dra bort fra hjemmet. Da Balder vinteren -07 dro hjemmefra og flyttet til Haugesund for å gå på skole , ble han baktalt og sterkt kritisert av faren. Balder dro hjemmefra etter å ha hatt en konflikt med faren, og han matte da be om hjelp fra sosialkontoret.

Barna får ikke lov hjemme til å sykle- på hovedveien som ligger ca. 200 m fra huset der de bor. De har fått en del utstyr fra andre, deriblant sykler, men dette blir i liten grad tatt vare på og vedlikeholdt.

Barna går stort sett når de skal til og fra aktiviteter som de er med på. Da må de spasere atskillige kilometer , og det er sjelden at faren bistår med skyss. Tveit tror ikke at barnas mot, Trude , har sertifikat. Barna er aktive med å gå turer, og spesielt har de vært aktive til å gå på toppen av div. nuter i distriktet hvor de skriver navnet sitt i en bok. Det konkurreres om hvem som har gått på flest nuter. Det er bare barna som går på disse turene, og foreldrene har aldri vært med.

Flere av barna har gått på musikkskolen , og dette er akseptert av faren. De får imidlertid ikke være med i speideren; dette fordi faren er uenig ideologiske sider ved speidervirksomheten. Barna får også sjelden lov til å være med hjem til andre barn/familier. Barna virker friske, men noen av dem virker "dorske".

Tveit mener at barna på denne måten blir holdt borte fra normale sosiale sammenhenger, og at de derved hindres fra sosial læring og å utvikle sosiale ferdigheter.


Tveit er ikke kjent med at verken Trude eller Rune Hansen har vært med i sosiale fellesskap med andre utenfor familien, verken organisert.eller uorganisert.

Rune skriver mye, og har visstnok tidligere vært journalist. Tveit har foreslått for ham at han kan be om å bli engasjort for faste skriveoppdrag, men det har han ikke vært


17.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---