--- Denne side:  Side-221-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 31 av 41:
------        
<---
             
 

Senere har hun ikke selv vært vitne til at Rune bar slått barna, men hørt om det fra andre. Barna har ikke fortalt noe om det. Hun tror barna lar være å fortelle om det for å beskytte sine foreldre.


Else S. Hansen har mye kontakt med Trudes mor som også bor i Trondheim. De har sammen invitert Balder og Idun til å komme til Trondheim, og de har villet betale billetten for dem, men de har foreløpig ikke kommet.

Hun har nå fått vite at Balder og Idun ikke for lov å komme hjem. Dette har hun hørt via andre. Hun har også fått høre at Rune er ufin med Gudmund. Hun synes det er ille at Rune på denne måten jager barna fra seg.


Hun er ikke kjent med hvorfor Rune ikke er i jobb, men han har fortalt at en lege uføretrygdet han for mange år siden.


Hun synes det er ille at barna ikke får lære på normal måte, og at de blir hindret når de vil ut for å lære mer; noe hun finner helt naturlig. Hun synes det høres ut som om Rune vil ha barna hos seg for alltid. Når hun sier dette til han misliker han det.


Trude ringte noen ganger til henne tidligere, men ikke nå lenger. Hennes mor har sagt at hun ikke far lov til å ringe.

Selv har hun også sluttet å ringe til Rune/Trude, for det er alltid Rune som tar telefonen, og han tåler ikke at hun uttrykker uenighet.

Hun nevner at hun en gang, da hun var på besøk hos dem, i klartekst ga uttrykk fro sin uenighet. Rune ble sint. Selv begynte hun da å gråte og måtte rope ut sin uenighet. Denne episoden var barna vitne til.

Hun framholder at Rune ikke kan tvinge henne til å omvende seg , og hun er ikke interessert i å høre ham snakke om sin religion.SAMMENDRAG / VURDERING

Saken gjelder Trude (f.-68)Hansen og Rune Hansen (f.-55) og deres 7 barn i alderen 1 ½ til 16 år. Deres to eldste barn, Balder, f.-86 og Idun,f.-88, omfattes ikke av denne undersøkelsen.

Familien kommer opprinnelig fra Trøndelag, men har nå vært bosatt i Vindafjord (tidligere Ølen) kommune i noen år. Tidligere bodde de i en periode i Sveio kommune (Hordaland), og de har også vært bosatt flere steder i Trøndelag, Barneverntjenesten i Vindafjord mottok i febr.-06 en bekymringsmelding fra Mattilsynet , og har på denne bakgrunn startet undersøkeltessak. Det framgår at det også ble gjennomført en undersøkelsessak i.h.t. Lov om barneverntjenester i -93 i regi av Skaun kommune i Sør-Trøndelag , hvor familien på dette tidspunktet var bosatt.


Rune Hansen har siden ung alder vært uføretrygdet ; visstnok p.g.a. schizofreni men skal , etter hva jeg kan forstå aldri har vært under behandling for schizofreni. Han har tidligere hatt noen få arbeidsforhold.

Trude Hansen har fullført grunnskole, og har en kort periode arbeidet som dagmamma. Utover dette ingen opplysninger om arbeidsforhold eller utdanning. Hun fikk sitt første barn, Balder før hun hadde fylt 18 år.

Familien har livnært seg av offentlige ytelser. De siste årene har de bodd på et lite småbruk (?) nær Vikebygd i Vindafjord kommune.


31.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---