--- Denne side:  Side-219-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 29 av 41:
------        
<---
             
 

Faren har nå en tid snakket om at han vil skilles, men ombestemmer seg stadig. De oppfatter faren slik at han bruker dette som en trusser. De nevner at moren bare var 16 år da hun begynte å være sammen med faren, og hun var bare 17 år da Balder ble født.


De har noe kontakt med farens familie. Moren hans , Else Synnøve Hansen, bor i Trondheim, og hun skal være ateist. Faren har en yngre søster og en yngre og har ikke kontakt med noen av dem. Ingen i farens familie deler hans livssyn. Farmoren har noen ganger vært på besøk hos dem, men det er lenge siden nå. Hun støtter ikke sin sønn i hans væremåte og skal visstnok være av den oppfatning at moren bør skille seg.


De har ikke innlagt vann hjemme, men det hadde de tidligere. Så ble vasken tett og dette har de ikke fått ordnet. Imidlertid skal det vannet som de bruker nå være av bedre kvalitet, og dette henter de i eldhuset. Der har de også vaskemaskin. De har utedo . Gudmund synes dette er helt greit, og savner ikke innlagt vann.


Gudmund må sykle til Vikebygd for å nå en buss om morgenen som gjør det mulig å komme tidsnok på skolen. Moren har ikke sertifikat. Faren kjører ham aldri noe sted, og som oftest går han dersom han skal til venner eller arrangementer i bygda. Han får ingen lommepenger hjemme, og måtte en periode låne /få penger av andre for å kunne betale bussen til og fra skolen.


Hjemme har de ikke faste måltider. De spiser sjelden sammen. Oftest er det moren som lager maten, noen ganger også faren.


Gudmund har et ønske om å utdanne seg innen musikk. Hans spiller flere

instrumenter. Han føler ikke at han henger etter de andre elevene faglig, bortseft fra i faget matematikk.

I fjor festet Gudmund litt med andre ungdommer, men fant ut at han ikke likte dette. Han tar avstand fra rusing som han oppfatter som "kunstig" . Han er nå engasjert i Natur og Ungdom , og sto også nylig på stand i Haugesund. Han har også planer om å være med på å starte et lokallag av Rød Ungdom.


Resyme fra telefonsamtale med Else Synnøve Hansen 02.09.07

Hun er mor til Rune Hansen.

Hun forklarer at Rune er den eldste av hennes 3 barn som alle er vokst opp i Trondheim. Runes far døde i -98.


Det er 2 år mellom Rune og broren, og 10 års alderforskjell mellom han og søsteren. Hun husker at Rune alltid var "på hogget" i forhold til broren, men oppfatter dette som normalt mellom søsken.


Rune har alltid vært skoleflink. Han gikk på Lademoen skole i Trondheim. Skolen besluttet en gang at Rune skulle bytte klasse. Han protesterte kraftig på dette. Moren ba skolen om heller å flytte en annen elev som ikke reagerte like negativt på klassebytte. Hun husker ikke helt om Rune måtte bytte klasse eller ikke. Etter denne hendelsen sluttet imidlertid Rune å gjøre 1ekser .

Hun kan ikke huske at han har gått på noen annen skole enn på Lademoen.


29.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---